Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Ангажираност на служителите

Ангажираната работна сила е ключов двигател на всяка успешна промяна. Екипите на Ipsos разработват програми, които оценяват, сравняват и развиват нивото на ангажираност на Вашите служители. С какво сме различни? Ние отиваме отвъд резултатите и даваме съдържателна информация и решения за активиране, които насърчават устойчиви резултати.

Контекст на клиента

Каква е степента на ангажираност на Вашите екипи?
Подкрепят ли стратегията и готови ли са да дадат повече от себе си?
Какви са силните и слабите страни?
Как можете да дадете повече пълномощия на мениджърите си да предприемат действия?
Как влияе дигиталното съвремие?
Как определяте стойностното предложение на работодателя (Employer Value Proposition), което ангажира Вашите служители и привлича външни лица, които да бъдат наети?

Решения

Дефиниране на стратегията за ангажираност 

  • Работа с Вашата организация на глобално и местно ниво, за да се определят стратегии за ангажираност, които постигат реално въздействие. 

Проучване на ангажираността на служителите

  • Оценка на нивото на ангажираност във Вашата организация
  • Определяне на правилните компоненти и индикатори за Вашата карта с резултати
  • Използване на Вашето изследване за ангажираността, което да стане инструмент, даващ права на мениджърите да управляват промяната и да ангажират своя екип

Дефиниране и мониторинг на стойностното предложение на работодателя

  • Разработване на последователно стойностно предложение на работодателя
  • Привличане на хора с висок потенциал, за да поддържате развитието на Вашата организация
  • Тестване на Вашата кампания за набиране на персонал
  • Наблюдение на Вашата репутация онлайн и офлайн
  • Оценка на Вашия сайт за онлайн набиране на персонал

Практически казуси

Практически пример с водеща световна енергийна компания [Анкета за ангажираност на служителите] → изправена пред големи промени, компанията постави ангажираността в ядрото на своята стратегия за човешките ресурси от 2012 г. насам. Ipsos провежда тяхното годишно проучване на ангажираността, насочено към повече от 140,000 служители в 10 страни. Първоначалната цел беше да се създаде уникална програма в световен мащаб, която да измерва ангажираността на служителите, да съпътства формирането на култура на Групата и да осигурява мониторинг на вътрешния климат. Процесът вече е дълбоко вграден в организацията и изследването се счита за инструмент на управлението, който помага за развитието на управленски практики.

Практически пример с пазарен лидер в областта на селскостопанските продукти (дефиниране и мониторинг на стойностното предложение на работодателя) → поради бързия растеж и амбициозните цели за набиране на персонал, лидерът на пазара на селскостопански хранителни продукти реши да преразгледа своя подход към стойностното предложение на работодателя. След задълбочен деск рисърч, беше стартирано качествено проучване в 8 държави сред вътрешните аудитории (т.е. новонает персонал, служители и ръководители на безсрочен трудов договор) и външните аудитории (т.е. млади професионалисти в търговски и оперативни/инженерни роли). Ipsos проведе общо 60 фокус групи в Северна и Южна Америка, Европа и Азия за период от 1 месец.