Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Аудитория, измерване и разбиране на платформата

Като световен лидер в измерването на аудиторията, ние предоставяме изключително важна информация за рекламодателите, които трябва да таргетират своите послания, за собствениците на медии, които трябва да определят цената на своите рекламни наличности, и за агенциите, които планират и купуват медиите от името на рекламодателите.

Контекст на клиента

В дигиталната ера, в която с бърза скорост се сближават световете на медии, съдържание, телекомуникации и технологии, е необходимо бързо създаване на връзки. Дълбокото разбиране на целевите аудитории и тяхното медийно потребление е от решаващо значение за вземането на информирани медийни решения.

Решения

Измерване на аудиторията

Разбирането и измерването на аудиторията е в основата на медийните изследвания. В световен мащаб Ipsos отговаря за повече от 70 програми за измерване на аудиторията, включително за Affluent Survey – водещият надежден източник на информация за заможната аудитория по света.

За да осигурим максимална представителност на аудиторията, в различните страни ние използваме редица подходи, включително по телефон, чрез лични интервюта в офиса или в дома на респондента, както и чрез събиране на панелни онлайн данни. От съществена важност е фактът, че нашият подход, ориентиран към марката, се фокусира върху потреблението на съдържание, независимо от платформата, напр. ние питаме за четенето на дадена марка вестници на всяка платформа, и след това питаме за четенето в рамките на дадена платформа, а не обратното.

MediaCell

MediaCell осигурява пасивно измерване на медийната аудитория. Това решение предизвиква установените бизнес модели, като предлага по-голям мащаб на по-добра цена. То позволява на клиентите да разберат своите потребители, независимо дали от гледна точка на тяхното медийно потребление в различните медии или на това доколко са изложение на реклами.

MediaCell е гъвкаво решение с редица потенциални приложения, включително:

  • Personal Meters: за проследяване на медийното потребление на даден човек по различните канали или проследяване на рекламни кампании в различните медии (MediaCell за рекламодатели).
  • TV People Meters: TV People Meter предоставя достъпна алтернатива на традиционните измервания, като комбинира ежедневно ползвано от потребителите устройство, у дома в един модерен хол, с допълнителните предимства на модерния потребителски интерфейс с тъч скрийн.

Set Meters: Set Meter предоставя информация за това какво се гледа в момента и използва модерни техники за моделиране, за да определи кой гледа. Това е достъпният начин до мащабни по своя размер панели.

Практически казуси

Много собственици на медии – например, престижни списания като Time и Fortune или нишови телевизионни канали като CNN, BBC World и The Discovery Channel, които са твърде тясно насочени, за да попаднат в общите медийни изследвания, в продължение на много години разчитат на "Ipsos Affluent Survey", за да им помогне да предлагат на пазара и продават своята медия на рекламодатели и медийни агенции.
За медийните агенции и техните клиенти, Affluent Survey често е единственият начин, по който те могат да таргетират ключови потребители в определени бизнес сектори, които са доминирани от заможни хора. Това включва авиолинии, хотели, производители на луксозни автомобили и доставчици на финансови услуги.