Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Enterprise Feedback Management (Управление на обратната връзка за организацията)

Enterprise Feedback Management (EFM) (Управление на обратната връзка за организацията) събира отзивите на клиентите и ги комбинира с всички релевантни данни – от социални медии до финансова информация, за да подготви прогнозен анализ, съобразен с различните роли във Вашата организация.

Контекст на клиента

Какви са най-добрите методи за ефективно използване на данните, за да персонализирате взаимодействията с клиентите си?
Можете ли да наблюдавате и тълкувате в реално време всяко взаимодействие и преживяване на клиентите с Вашата организация?
Как комбинирате източниците на данни, налични във Вашата организация, за да подобрите взаимоотношенията с клиентите, служителите и марката?

Решения

EFM не е един софтуер, едно решение, а е интегриране на технологии, които ще доведат до бизнес резултати. Ние комбинираме гласа на клиента (VoC), гласа на служителя (VoE) и оперативните данни в една платформа, за да предоставим на нашите клиенти инструменти за подобряване на точките на взаимодействие, разглеждането на жалбите от клиенти и наблюдението на ефективността. Нашите клиенти могат да очакват незабавна полза още при внедряването, а за в бъдеще – с развитието на EFM технологията, се развива и пазарната среда и организациите на нашите клиенти.

Нашите системи използват усъвършенствани текстови анализи, за да разберат неструктурираните данни и да предложат персонализирани действия, така, че клиентите ни да могат да се съсредоточат върху предприемане на конкретни активности за подобряване на потребителския опит. Ние предоставяме дашборди за специфичните роли, за да дадем възможност на всички служители на клиента ни да вземат бизнес решения чрез достъп до релевантните за тях данни в смилаем и удобен на изпълнение формат. EFM дава възможност за двупосочен диалог между клиенти и служители, за да се гарантират съдържателни разговори, които да създадат лоялност.

Като професионалисти в областта на потребителския опит, ние притежаваме необходимите знания, за да сме съветници на нашите клиенти. Създадохме портфолио с решения от най-добрите софтуерни компании в света, за да можем да приспособяваме софтуера към нуждите на нашите клиенти. Опитът ни в избора, проектирането, конфигурирането, внедряването, поддържането и усъвършенстването на най-съвременните всеобхватни софтуерни EFM системи гарантира, че нашите клиенти получават най-добрия EFM софтуер и разполагат със системите, с които да получат максимална бизнес стойност.

Някои от източниците, които обикновено се стремим да свържем са CRM, продажби, клиентско обслужване, техническа поддръжка, финанси, операции, пазарни проучвания, социални медии и данни за служителите. 

Открийте как да оптимизирате дизайна на програмите Управление на обратната връзка за организацията (ЕFM) и Гласа на клиента (VoC), за да получите максимална възвръщаемост на инвестицията си (ROI) и да намалите жалбите от клиенти и загубата на клиенти.

 

Практически казуси

Помогнахме на един от най-големите производители на автомобили в света да въведе тактическо управление на клиентските свързани с обслужващите дилъри. Ние също така предоставихме данни на висшето ръководство за това как да направляват общите бизнес цели.

Работихме с една от най-големите европейски телекомуникационни компании, за да намалим дела на недоволните клиенти и броя на жалбите с по 50%. Това значително допринесе за подобряване на лоялността на клиентите, оперативната ефективност и за един от най-добрите маржове на оперативна печалба (EBITDA) в отрасъла.

Работим с водещ доставчик на застрахователни услуги в Обединеното кралство, за да променим техните операции, ключовите показатели за изпълнение (KPIs), по които се оценява бизнеса и методите за даване на повече правомощия на агентите в кол центъра. Досега броят на проблемите, решени от първият път се е увеличил драстично, а защитата на интересите на клиентите се е подобрила с 40%.