Събиране и предоставяне на данни, Управление на проекти: Ipsos Observer
Събиране и предоставяне на данни, Управление на проекти: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Field & Delivery (Събиране и предоставяне на данни)

Услугата Field & Delivery на Ipsos Observer има за цел да осигурява събиране на данни с високо качество на конкурентна цена.

Контекст на клиента

Необходим Ви достъп до данни в много различни държави по едно и също време?
Искате бързи и икономически ефективни отговори на Вашите бизнес въпроси?
Искате да разполагате с надеждни данни, предоставени от независима агенция за пазарни проучвания?

Решения

В Ipsos екипите ни за онлайн и офлайн дейности са под едно и също стратегическо ръководство. Това гарантира, че ние спазваме нашата цел, а именно да поставяме клиента на първо място при всички методи за събиране на данни и придаваме същите ценности, експертни познания и последователност на нашата работа по целия свят.

Тази глобална схема обхваща и темите за качество и иновации, както и стабилен подход, ориентиран към респондентите, който гарантира ангажираност в различните профили на населението, държави и програми. Прочетете повече за качеството на нашите данни.

Бъдещето на събирането на данни със сигурност ще бъде мултимодално - ние в Ipsos предлагаме ангажиране на респондентите чрез водещи за бранша инициативи като: изследвания, подходящи за различни устройства, programmatic извадки, цифрово ориентирани лични интервюта. Прочетете повече за изследванията, подходящи за различни устройства.

Ipsos разполага както с мащаб, така и опита да предоставя водещи за бранша изследвания с достъп до голям брой респонденти както в развитите, така и в развиващите се пазари, като отговаря на нуждите на клиентите по отношение на всякакви потребителски цели. Ние осигуряваме достъп до 150 държави в Северна Америка, Европа, Латинска Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка.

  • Онлайн и На мобилни устройства
  • Лични интервюта  в домовете или на централна локация – CAPI (Компютърно-асистирано лично интервюиране)
  • По телефон – CATI (Компютърно-асистирано телефонно интервюиране)
  • По пощата / на и-мейл

Практически казуси

Услугата Ipsos Field & Delivery продължава да събира и предоставя висококачествени данни, независимо дали става въпрос за потребителска или бизнес аудитория. Тези умения ни отреждат уникално място в работата с клиенти от всички индустриални сектори, на които предоставяме необходимите факти и цифри.