Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Иновация и прогнозиране

Ipsos помага на клиентите да ускорят иновациите в днешния променящ се свят. Нашата експертиза разчита на иновативните ни подходи, включващи бързи проучвания, подходящи за различни устройства, невромаркетинг и интегриране на решения.

Контекст на клиента

Как мога да внедря иновациите по-бързо?
Как да стигна до правилните инсайти и идеи?
Как мога да увелича шансовете си за успех на пазара?
Как мога да постигна бизнес растеж?

Решения

Ipsos осигурява бързи проучвания, подходящи за различни устройства, интегрирани качествени и количествени подходи и измерване на бизнес потенциал. Нашите бързи и опростени решения, валидирани прогнозни модели и симулатори в реално време се основават на нашата Innovation Success Framework (Рамка за успешни иновации) – за да можете да вземате по-добри решения на по-ранен етап.

Ние се фокусираме върху:

Само за три дни ние трансформираме инсайти и идеи в концепция, готова за тестване

С Insight Accelerator ние можем да Ви помогнем да генерирате и валидирате инсайти и идеи, и да ги трансформирате в концепции, готови за тестване – само за три дни.

Инсайт, идея и тестване на концепцията за 24 часа.

Ние предлагаме солидни решения за бърз инсайт, идея и тестване на концепцията. Нашите високоскоростни решения предлагат ключови предимства: подход за различни устройства, доказани мерки за успех и вградена оптимизация.

Тестване на концепции и тестове на продукт и концепция

НАШЕТО революционно тестване на концепцията ангажира потребителите с проучвания, подходящи за различни устройства и концепции, които са лесни за оценяване на мобилно устройство. Вие ще си тръгнете с печеливши концепции, оптимизация, архетипно профилиране (определение на концепцията като революционна, нишова, премиум или друг вид иновация) и опция за прогноза. Освен това, Вашите концепции ще бъдат сравнени с конкуренцията в реалния свят.

Ефективна оптимизация на концепцията

С InnoConstruct Вие можете да тествате и групирате най-добрите елементи, които да включите във Вашата концепция. Тъй като ние използваме мерки, които не са предубедени към line extensions (разширяване на линиите), не е нужно да се притеснявате за преждевременно отхвърлените като неподходящи идеи. Прогнозите за продажби са налични, без да се налага да тествате повторно оптималната концепция.

Прогнозиране

Трябва да знаете колко добре Вашите иновации ще се представят на пазара, за да можете да коригирате курса, да управлявате очакванията и да се подготвите за лансирането. Ние предлагаме прогнозиране през целия жизнен цикъл, стартирайки с тестване на идеи – с помощта на нашите модели от световен клас Designor и Vantis. Освен това не е нужно да събираме данни от проучванията, за да преценим Вашите възможности за иновации – използвайки опита си в структурата на пазара, ние можем да оценим потенциала за продажби на новите продукти в различни категории и пазари на много ранен етап във Вашия иновационен процес.

Практически казуси

Създаване на нови концепции за 3 дни: международна фармацевтична компания във Франция идентифицира иновативен формат витамини, надявайки се те да увеличат честотата на употреба. Използвайки Insight Accelerator, ние успяхме да генерираме и тестваме 40 инсайта, след това да генерираме и тестваме 20 идеи въз основа на печелившите инсайти и накрая – да превърнем печелившите идеи в пет концепции – всичко това за 3 дни.

Как да достигнете бързо до големите иновации: верига от ресторанти в САЩ трябваше бързо да добави нови позиции към менюто си. Използвайки бърз тест на идеи, клиентът ни успя да намали сроковете с два месеца, да увеличи процента на успеваемост при тестване на концепцията с 20% и да намали разходите наполовина.

Проверка на потенциала на нова концепция: производител искаше да въведе нова марка и разглеждаше три концепции. С нашия патентован подход за тестване на концепции, клиентът научи, че неговите концепции се профилират като Аз също (Me-Too), Прекалено скъпа (Overpriced) и Добро начало (Good Start). Решението да се следва концепцията „Добро начало“ беше лесно.

Как да получите най-доброто изпълнение: искахме да достигнем до оптималните комбинации от инсайти, ползи и аромати за антибактериален сапун. Чрез тестване в конкурентна среда и използвайки валидираното ни моделиране, ние успяхме да определим най-добрата комбинация. Резултатите бяха готови за прогнозиране и клиентите оформиха своята реклама.

Класифициране на възможностите за иновации без данни от проучвания: глобален клиент от сферата на пакетираните потребителски стоки се опитваше да внедри иновации в няколко различни страни, в няколко продуктови категории. Помогнахме им да идентифицират няколко комбинации от страни и категории, които отговарят на техните цели за продажби по отношение на предвидените иновации. Тази информация им помогна да стартират своя иновационен процес и да спестят време и пари.