Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing

Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing

OUR SOLUTIONS

Ipsos Marketing e специализиран в решаването на въпроси, свързани с иновациите, разбирането на пазара и пътя към покупка. Ipsos Marketing помага на клиентите да определят своята маркетингова стратегия, да идентифицират нови възможности, да разбират поведението при покупка, да развиват марки, услуги и продукти и да оптимизират разпределението на маркетинговите си разходи.