Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Измерете пазарните резултати, за да управлявате Вашите марки

Марките не съществуват във вакуум. Потребителският и конкурентният пейзаж са в постоянна промяна, която влияе върху това колко добре функционират марките и техните комуникационни послания. Сега хората на ръководни позиции имат бърз достъп до повече показатели от всякога, но ключът е да се интегрират всички тези знания, за да се определи подходящата стратегия за бъдещия растеж на марката.

Контекст на клиента

Сега повече от всякога имате лесно достъпна информация за Вашата марка - от продажби и инвестиции, до харесвания, дялове и преглеждания. Но няма заместител на гласа на Вашите потребители. Ключът е да се създаде система за изучаване, която да интегрира всички източници като проучвания, социални и пасивни данни, за да Ви предостави необходимата информация за бъдещ успех. 

Решения

Програми за проследяване на пазара с цел управление стратегията за марката и комуникациите

Програмите на Ipsos Connect за пазарните стратегии за марката и комуникациите използват проучване, социални и пасивни данни, за да помогнат на рекламодателите да изградят по-силни марки като отговорят на въпроси като:

  • Как се представя моята марка? Каква е моята конкурентна позиция?
  • Какво трябва да направим, за да растем?
  • Как се представям от гледна точка на комуникации?
  • Как мога да управлявам криейтивите и медиите, за да имам най-голямо въздействие върху моята марка?

С включването на Brand Value Creator, който е бил използван над 20 000 пъти и е бил валидиран в 30 категории, в 45 страни за повече от 1250 марки с възможно най-високата валидация в пазарни дялове, маркетолозите могат да предприемат действия с абсолютната увереност, че те ще окажат влияние върху растежа на бизнеса. Нашите богати бази данни от норми и знания, обхващащи над 100 категории, помагат за измерване на ефективността и спомагат подобрението на кампаниите.

Дигитално решение, което измерва въздействието на марката в резултат от Вашата онлайн видео реклама

Сега повече от всякога разбирането на ефективността на видеоклиповете в социалните медии е от съществено значение. Онлайн видео кампаниите често се измерват с дигитални показатели като например брой гледания и кликове, но тези данни нямат нищо общо с това как кампанията осигурява въздействието на марката. Нашето решение гарантира, че рекламодателите могат да разчитат на правилния избор на видео реклама, която демонстрира най-висок потенциал да създаде желаното въздействие на марката, като съчетаят информацията за въздействието на марката, събрана от данните от проучвания, с данните за поведението (експозицията на рекламата) и данните за регистрацията във Facebook, в кратък доклад в графичен вид.

  • Той може да се използва за предварително тестване на видео реклами във Facebook преди лансирането им или за измерване по време на активна кампания.
  • Потребителите на Facebook, които виждат кампанията, се приканват да попълнят проучване в рамките на платформата, която използва нашите стандартни въпроси, свързани със значими резултати за марката. Контролна група, която не е виждала рекламата, също участва в проучването, за да можем да наблюдаваме и определим въздействието на марката с експериментален дизайн с тест контрол.

Практически казуси

Клиентите често включват конкретно задълбочено разглеждане на въздействието на кампанията, за да разберат приноса на всички точки на взаимодействие спрямо ключовите комуникационни цели. Задълбоченото разглеждане на кампанията дава холистичен поглед върху цялостното въздействие, за да се определи кои точки на взаимодействие са най-ефективни и кои точки изискват оптимизация – от гледна точка на криейтив или чрез разпределяне на медиите. По-нататъшно моделиране може да определи взаимовръзките между точките на взаимодействие, за да спомогне за засилване на посланията.

Предварителен тест на три видео реклами за лансирането на нова под-марка на бързооборотни потребителски стоки позволи на рекламодателя да избере най-силната реклама въз основа на резултатите по отношение на марката, които иска да постигне. В този случай поведенческите показатели, като например само времето за гледане, посочиха грешното решение за целите на марката. Комбинацията от данни от изследването на нагласите, поведенческите данни и данните за регистрираните данни даде на рекламодателя възможността уверено да избере най-подходящата реклама за стартирането на своята кампания.