Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Измерване и управление на връзките с клиенти

Програмите за връзка с клиентите оценяват силата на цялостното отношение с марката и идентифицират кои части от общия потребителски опит трябва да бъдат подобрени и кои ще осигурят най-голяма възвръщаемост на инвестициите.

Контекст на клиента

Какво можете да направите, за да получите най-доброто разбиране за връзката с Вашите клиенти при различните продукти и канали? 

Как идентифицирате и изграждате цели във Вашата стратегия за потребителския опит, за да увеличите стойността на клиентите за организацията?

Решения

Ipsos Loyalty има богат опит в проектирането и изпълнението на програми за потребителски опит във всички ключови сектори в световен мащаб. Нашето предложение включва три ключови аспекта: откриване и проектиране, анализ, и планиране на действията.

Използваме конкурентен контекст за по-добро разбиране на истинската сила на връзката - 9 от 10 е достатъчно само, ако този резултат е по-добър от резултата на конкурентите. Конкурентният контекст се оказва по-добър показател за задържането на клиентите и дела на портфейла, отколкото изолираното разглеждане на отделната марка.

Нашият анализ на ключовите стимули идентифицира приоритетните области за подобрение, за да оптимизира потребителския опит и да увеличи максимално стойността на клиентите за организацията.

Практически казуси

Водещ издател на банкови и кредитни карти в Азия и Латинска Америка оцени конкурентните заплахи и възможности, за да определи количествено потенциалните печалби в 15 бързо развиващи се пазари.

Водещ световен дистрибутор на електрически консумативи използва подхода ни на конкурентния контекст, за да създаде стратегически планове за действие чрез идентифициране на ключовите двигатели на приходите в 12 страни.

Водеща технологична компания разгърна глобална програма за удовлетвореност на клиентите в над 70 страни на повече от 40 езика. Програмата изготви глобални и местни планове за действие на ръководството и беше използвана за определяне на годишните цели за стимулиране на персонала.

По поръчка на глобална транспортна компания беше проведена изследователска B2B програма, която генерира навременни, изпълними и съдържателни данни за удовлетвореността на клиентите и осигури разбиране и приоритизиране на областите за подобряване във всички мрежи и канали. Изследването беше въведено във вътрешни карти за оценка на резултатите и системи за възнаграждения и беше използвано за инициативите за обучение на персонала в над 50 страни.