Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Измерване на потребителския опит и на качеството за автомобилния бранш

Ipsos предлага дълбочинни проучвания на потребителския опит и сравнителни (бенчмаркови) проучвания за клиенти от автомобилната индустрия.

Контекст на клиента

Ipsos Loyalty предоставя информация за потребителския опит от началото до края на пътя на клиента. Ние идентифицираме болезнените точки, както и възможностите за приятни моменти, за да помогнем на нашите клиенти да създадат по-добро цялостно преживяване за клиентите. Точките по време на пътя на клиента, които обикновено измерваме, са:

  • преживяване в процеса на продажбата при дилъра
  • следпродажбен опит при дилъра
  • потребителски опит от автомобила.

Решения

За да помогнем на производителите на автомобили при подобряването на качеството на продуктите, новото разбиране за автомобилите и управлението на клиентите, Ipsos Automotive предлага и дълбочинни проучвания на потребителския опит. Можем да прилагаме самостоятелен или синдикиран подход като:

  • VQS (Проучване на качеството на автомобила), което проследява обратната връзка от клиентите, касаеща специално естеството на проблемите им с автомобила, техните опасения и неудовлетвореност от дизайна, състоянието, функционалностите и ефективността на техните автомобили. 
  • EFM (Управление на обратната връзка с организацията)  Нашият портфейл от решения помага на клиентите да уловят обратната връзка от преживяването на купувачите по време на сделката в реално време, което позволява при необходимост, да бъдат предприети незабавни действия.
  • Тайното пазаруване  оценява съответствието със стандартите по време на процеса на продажба и след това в дилърската мрежа според правилата и философията на марката.
  • Клуб CSI за продажби и/или след продажбата проследява удовлетвореността на клиентите според общите ключови индикатори за ефективност (KPIs) в бранша по отношение на продажбите и спедпродажбените процеси.

Практически казуси

Френски производител на оригинално оборудване – оценка в реално време на потребителския опит в кратък срок след контакта с дилърите, отговарящи за продажбите или за следпродажбеното обслужване в 33 различни страни. Повече от 1,7 милиона интервюта на година, които позволяват незабавно разрешаване на проблеми и мониторинг чрез затворена система за обратна връзка.

Оценка на потребителския опит по отношение на нов автомобил в 7 европейски страни, включително Русия. Повече от 125,000 проведени интервюта, включително данни за сравнение с конкуренцията, експлоатационни качества на моделите им след 3 месеца и 12 месеца употреба.