Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Качествени решения

С 1000 изследователи от световна класа в над 80 страни, Ipsos UU е водещата общност в качествените изследвания в света, с най-голям дял инсайти.

Контекст на клиента

Каква е динамиката на пазара? (мотивация, очаквания и пр.)
Как да развия моята стратегия за марката?
Как да идентифицирам неудовлетворените нужди и възможностите за иновации?
Как да оптимизирам моите концепции, опаковки или моите комуникационни идеи и готови реклами?
Как да развивам или усъвършенствам моя продукт?
Как да ускоря проникването на категорията или марката?
Как да оптимизирам стратегията си за точките на взаимодействие по пътя към покупката? (онлайн/офлайн комуникация, електронна търговия, стратегии в магазина)
Как да оптимизирам преживяването на клиентите и купувачите?
За всеки от тези бизнес въпроси ние разработихме специфична аналитична рамка, целяща превръщането на наблюденията от изследванията в стратегически препоръки.

Решения

Ние в Ipsos UU винаги се стремим да внесем Живот в Живота, затова обичаме силата на контекста – да изследваме истински хора в реалния живот. Обичаме да използваме технологиите, за да се доближим до хората и тяхната екосистема от влияния и винаги прилагаме както ГОРЕЩИ, така и СТУДЕНИ техники, за да открием най-свежите инсайти.

Нашатият ангажимент е да разберем все по-сложния и фрагментиран свят, като се доближим до хората, с ГОРЕЩИ и СТУДЕНИ подходи, които ни позволяват да правим изследвания в реалния житейски контекст.

ГОРЕЩИ: Повече усещания, отколкото мисъл

  • Генериране на инсайти – изкарване на респондентите извън тяхната зона на комфорт чрез използването на интуитивни, непредвидими качествени техники
  • Активиране на информацията – връщането й към живот, свързването й с други изследвания, включително количествени данни

СТУДЕНИ: Повече мисъл, отколкото усещания

  • Аналитични рамки – за анализ на информацията ние прилагаме солидни, рационални, логически и обосновани аналитични рамки
  • Стратегическа активация – уъркшопи за стратегическо планиране на марката

Ние се фокусираме върху:

Освен всички традиционни качествени методи, ние отделяме специално внимание на усъвършенстваните подходи:

Практически казуси

Insight Cloud позволява на клиентите:
- да вземат по-бързи решения и по-бързо да въвеждат инициативите си на пазара;
- да разглеждат знанието през призмата на бизнес въпросите;
- да изградят култура на научаване и да се свързват с експертите, за да мислят по-ефективно заедно;
- да разбират наученото в други части на компанията и да избягват повтарящи се проекти;
- да пестят време и ресурси с бърз достъп до най-важните данни.