Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Лидерство и организационна култура

Лидерството е ускоряващият фактор на всяка успешна промяна. Нашите решения помагат да се създаде вдъхновяващ и релевантен лидерски стил, след което да се осигури подкрепа и да се дадат права на Вашите мениджъри. Организациите се променят, докато културата остава. Ние също Ви подкрепяме в разработването на последователна и всеобхватна организационна култура, която дава възможности за промяната във Вашата организация.

Контекст на клиента

Как да определите лидерския модел и ценности, които са в съответствие с Вашата стратегия?
Как да идентифицирате и оцените лидерското поведение, за да помогнете на Вашата организация да успее в дигиталното съвремие?
Как да ангажирате Вашите лидери да изпълнят стратегията?

Решения

Стратегическа ангажираност  –  оценка на нивото на ангажираност на Вашите лидери за успеха на промяната

Дефиниране на лидерски модел – помощ  при идентифицирането на “лидерска рамка 2.0” въз основа на Вашите нужди и настояща идентичност

Дефиниране на корпоративни ценности

Съгласуване на организационната култура (напр. Фокус върху клиентите, Спазване на правилата, Безопасност …)

Оптимизиране на опита на служителите (Интегриране на новите служители, Разнообразие, Приобщаване, Благополучие, Напускане):

  • Оценка на качеството на процеса на интегриране на новите служители и оценяване на "момента на истината"
  • Определяне на несъответствията между обещанието на работодателя и опита на служителя
  • Оценка на възможностите за приобщаване във Вашата организация
  • Изграждане и оценка на корпоративните ценности в подкрепа на марката
  • Сегментиране и адаптиране на Вашето предложение по отношение на човешките ресурси

Практически казуси

Пример от практиката с водещ доставчик на колективни услуги [стратегическа ангажираност] → През 2013 г. тази компания разработи нов и амбициозен стратегически план, включващ големи стратегически, организационни и културни промени. Ключът към успеха беше участието на лидерите. Ето защо, няколко месеца преди изпълнението на този проект, Групата реши да оцени приобщеността на ключовите мениджъри. Ipsos беше избран да проведе това стратегическото проучване, насочено към 3,000 ключови мениджъри в 69 страни. Беше предоставена специална подкрепа както преди събирането на данни, така и при предаване на резултатите (презентации за всички управляващи комитети на организацията, подкрепа при комуникацията и последващите планове за действие). Успехът на този процес доведе до ново проучване през 2015 г., включващо разширен периметър, за да се продължи управлението на промените.

Практически пример с водеща банковата група [съгласуване на организационната култура] → През 2009 г. Ipsos стартира сътрудничество с тази Група с цел разбиране и оценка на барометъра на техните служители. Първата вълна, стартирана през 2009 г. и насочена към 83,000 служители в 30 държави, имаше за цел да съгласува различните инициативи за изследване на служителите в цялата организация. Повторен през 2011 г., 2013 г. и 2015 г., в момента процесът достига до 130,000 служители в 82 държави (на 26 езика) и се превърна в истински управленски инструмент в подкрепа на промяната на Групата. За последната вълна компанията пренасочи барометъра към своя модел за ценности и лидерство.