Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect

Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect

OUR SOLUTIONS

Ipsos Connect е специализиран в измерването и затвърждаването на начина, по който медиите, марките и хората се свързват чрез запомнящо се съдържание, отлична комуникация и подходящо медийно планиране. Ipsos Connect подпомага клиентите при създаването на успешни кампании, влияещи върху доброто представяне на марката чрез продажби и чрез засилване на взаимоотношенията на марката, и изключително съдържание, което да привлича аудитория и да осигурява икономическа стойност както за собствениците на медии, така и за рекламодателите. Нашите решения поставят хората в центъра на стратегията за медиите и рекламодателите.