Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Местни синдикирани проучвания

Ipsos предлага набор от синдикирани (за множество клиенти) проучвания на местно и глобално ниво, обхващащи широк спектър от теми, сектори, отрасли и тенденции.

Контекст на клиента

Как мога да проучвам ежемесечно общественото мнение по важни въпроси от националния дебат?
Как мога да имам достъп до нагласите и мненията на редица елитни аудитории от заинтересовани страни, формиращи общественото мнение?
Как мога да получа независими данни с неутралитета, който ми е необходим?

Решения

Синдикираното проучване е за проучванията като споделеното пътуване за пътуващите - това е споделено превозно средство със споделени разходи. В синдикираното проучване участниците споделят разходите за събирането на данни по отношение на набор от основни въпроси. Така цената на доклада е само част от това, което би било, ако е направено специално проучване само за Вас.

В синдикираното проучване резултатите се споделят между определена група от абонати на изследването. Всеки абонат получава изчерпателен доклад за констатациите по неговата конкретна тема на интерес.

Ipsos предлага пакет от синдикирани проучвания, обхващащи широк спектър от теми, сектори, отрасли и тенденции.

Практически казуси

Ipsos предлага набор от синдикирани (за множество клиенти) проучвания на местно и глобално ниво, обхващащи широк спектър от теми, сектори, отрасли и тенденции.