Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Международни изследвания

От години Ipsos провежда глобална изследователска работа в областта на международните тенденции. Подкрепени от установените продукти и подпомогнати от глобалната мрежа от експерти на Ipsos, ние имаме уникалното предназначение да помагаме в подкрепа на нуждите на публичния и частния сектор, агенциите, организациите и правителствата.

Контекст на клиента

  • Разбиране и анализ на поведението и нагласите на гражданите-потребители в различните страни и култури.
  • Проследяване на еволюцията на проблемите във времето.
  • Разбиране на бизнес и инвестиционната среда.
  • Предварително тестване, проследяване и оценка на комуникационни кампании в различни държави.
  • По-ефективно влияние и взаимодействие със заинтересованите страни и лидерите на общественото мнение, чрез разбиране на техните виждания.
  • Оценки на програми за различни държави в развития и развиващия се свят.

Решения

Притежаваното от Ipsos богатство от данни за мненията позволява на нашите клиенти да правят своите констатации в контекст - от нашето месечно проучване на нагласите на гражданите - Global @dvisor в над 20 страни, до специализирани екипи, които проектират и управляват комплексни персонализирани социални изследвания в различни държави, като използват пълния диапазон от количествени и качествени подходи и нашите вътрешни нормативни бази данни за възприятията на заинтересованите страни и гражданите.

Нашият международен изследователски екип се състои от експерти в проектирането и управлението на сложни мултинационални социални изследвания, които използват пълната гама от количествени и качествени подходи. Нашата глобална мрежа обхваща 87 държави и има възможности за работа на терен в почти всяка страна по света.

С опитни международни експерти в областта на изследванията, водещи най-модерни инструменти за координация и вътрешен методологичен експертен опит, ние предоставяме на нашите клиенти от публичния, частния и нестопанския сектор висококачествени данни от голяма част от държавите по света.

Синдикирано проучване
Ipsos Global @dvisor е месечно онлайн проучване, обхващащо 18,500 души в над 20 страни по света.

Global @dvisor се използва за предоставянето на данни както за синдикирани доклади на Ipsos, така и за проекти за клиентски проучвания по поръчка. Това е изцяло гъвкав инструмент, който може да бъде персонализиран специално за Вашите нужди - независимо дали искате да зададете един въпрос или да разгледате по-широк кръг от въпроси, да обхванете всичките 25 държави или само няколко от тях.

Всеки месец Global @dvisor достига до 63% от световното население и до страните, представляващи 82% от световния БВП.

Държави и размер на извадката: N = 1000: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Индия, Италия, Япония, Испания и Съединените щати.

N = 500: Аржентина, Белгия, Чили*, Колумбия*, Унгария, Израел, Мексико, Перу, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Южна Корея, Швеция и Турция.

Решения за персонализирани изследвания

Ipsos рутинно провежда количествени и качествени проучвания сред населението по целия свят. Нашият доказан опит в предоставянето на сложни международни изследвания е ненадминат. През последните години завършихме успешно мащабни проучвания от името на многобройни клиенти, за организации на глобално и национално ниво, включително международни финансови институции, агенции на ООН, международни институции и агенции, фондации и неправителствени организации, академични институции и други организации с международен фокус.  

Практически казуси

Международна асоциация използва G@ за проучване сред работещите граждани в над 20 страни относно техните нагласи спрямо преместването на друго място с цел намиране на работа. Резултатите генерираха отлично признание за организацията, както и за популяризирането им като международно признат играч в техния сектор

Международна нестопанска мрежа използва G@ за ежегодно проучване на гражданите в 24 страни за тяхното мнение относно възникващите заплахи по света. Резултатите се използват за проследяване на притесненията на гражданите през годините и осигуряването на контекст за правителствата и другите заинтересовани страни, да знаят какво мислят техните граждани.

Голям енергиен доставчик измерваше всеки месец най-важните проблемни въпроси, за да може по-добре да информира своите бизнес операции.

Държавен отдел, отговарящ за администрирането на чуждестранни помощи, направи измерване на икономическите и социални разходи за насилието срещу жени и момичета в страните с ниски и средни доходи. Изследването представляваше ново емпирично проучване за икономическите и социалните разходи за насилието срещу жени и момичета с цел да се информира обществената и социалната политика в областта на правното осигуряване, здравеопазването и услугите за социално подпомагане, както и за промяна на социалните норми, които подкрепят насилието срещу жени.

Проучване на финансова институция, изследващо възгледите на ромите и неромите в страните от централна, южна и източна Европа като първа стъпка към подобряването на живота на ромите чрез разбиране на нагласите и възприятията, които пречат на тяхната интеграция в по-широкото общество.