Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Path to Purchase & Shopper Research (Пътят до покупката и проучване на купувачите)

Ipsos има стабилен глобален експертен опит в областта на пътя към покупката и проучването на купувачите.

Контекст на клиента

Как мога да разбера как потребител с много контакти в социалните мрежи взема своето решение в магазина и в сайтовете за електронна търговия?
Как мога да разбера влиянието на социалните медии върху решението за покупка?
Как мога да организирам пътеката и рафта в магазина, за да генерирам най-много продажби?
Какъв е най-добрият комуникационен план за моята марка в точката на продажба?

Решения

Нашите експерти са разработили решения, които да Ви помогнат да разберете въздействието на електронната търговия и дигиталната информация.

Ние се фокусираме върху:

Разбиране как да се набират нови клиенти

С новото качествено решение Bridge ние обединяваме реални и потенциални потребители. Bridge отразява това, което се случва в реалния живот между тези, които първи са пробвали Вашата марка, и потенциалните потребители чрез автентичен разговор. Резултатите ще Ви помогнат да оформите Вашите послания, точките за контакт, промоциите и опаковките.

Насочване на правилните потребители към правилните точки за контакт

LIFE Path ще Ви помогне да разберете как потребителите правят своя избор по пътя към покупката и да определите кои точки на взаимодействие имат най-голямо влияние при генерирането на продажби. По какъв начин? Чрез нашия цялостен подход, който интегрира качествени и количествени изследвания, social listening и пасивно измерване.

Оптимизиране на композицията и планограмата на категорията

Adjacencies ще Ви покаже как да оптимизирате композицията и подреждането на категориите като разберете как купувачите организират вашите продукти. Нашите Decision Navigation Trees ще Ви помогнат да оптимизирате планограмата си, като използвате мобилни устройства, невронауки и eye tracking. А когато става въпрос за оптимизиране на Вашия асортимент и привеждането му в съответствие с каналите и стратегиите на търговците на дребно, нашият Efficient Assortment ще Ви помогне да установите комбинацията от продукти, които ще осигурят най-високите продажби.

Откриване на стойността на търговеца на дребно

Retail Perceptor дава информация за пазарната стойност на търговеца според възприятието на купувачите. Както производителите, така и търговците могат да използват тази информация, за да коригират курса, да подобрят маркетинговите си планове и в крайна сметка да увеличат продажбите.

Успех на точката на продажба

Ние предлагаме портфолио от модулни решения за тестване на активирането в точките на продажби – от идеята, до проследяването и тестването на вътрешно-пазарните резултати. Без значение на какъв етап сте, ние можем бързо и точно да Ви кажем какво би работило и какво – не.

Да разберете какво наистина се случва в магазина

Engage Lite осигурява количествена обратна връзка за ефективността в магазина и потребителското преживяване. Събрана от дискретни наблюдатели в магазина, обратната връзка от Engage Lite Ви показва как да оптимизирате картата на потока на купувачите, процента купувачи, които взаимодействат с персонала и продуктите, средното време за пазаруване и от кои зони пазаруват купувачите.

Практически казуси

Нашите клиенти използват опита ни, за да увеличат представянето си в точките на продажба.