Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect
Медии и комуникация на марките: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Планиране и създаване на съдържание и комуникации

Успешното съдържание и кампании започват с идеи, които имат отзвук. Независимо дали създавате голяма идея, за да направлявате кампанията и съдържанието си в множество точки на взаимодействие или да планирате най-ефективната медийна стратегия, за да достигнете до най-подходящата аудитория за основните цели на Вашата кампания, Ipsos Connect Ви дава информацията, за да го направите по-добре.

Контекст на клиента

Светът на световните марки се променя бързо. Фрагментацията на медиите, увеличаването на броя на платформите и значителните поведенчески промени правят все по-трудно марката Ви да пробие и да привлече внимание. Също така, става все по-трудно да се определи как най-успешно да бъдат разпределени ограничените ресурси в множеството точки на взаимодействие. Трябва ли да прехвърлите по-голям бюджет към дигиталните платформи или телевизията все още е най-добрият залог?

В същото време ролята на марките в живота на хората и начинът, по който те ги избират, се променят по-бавно. Според нашия опит марките, които съсредоточават усилията си върху създаването на големи идеи и планират как най-добре да постигнат целите на кампанията си в различните медии, печелят вниманието на зрителите и изграждат желание за ползване на марката.

Решения

Проучвания на комуникациите на ранен етап, за да се даде възможност за създаване на кампании с множество точки на взаимодействие, изграждащи марката от една изпълнена със заряд Голяма идея.

Големите идеи са по-важни от всякога. Големите идеи могат да дадат възможност за творческа свобода чрез кристализиране на стратегията за всички комуникации на марката. Те могат да доведат до забележителни комуникации, които да работят в различни региони и формати. Ipsos Connect осигурява задълбочена обратна връзка от потребителите по отношение на големите идеи на марката, за да насърчи създаването на кратки, фокусирани криейтив задания.

Независимо от нуждите на бизнеса, марката или пазара, ние използваме комбинация от количествени и качествени техники – традиционни и новосъздадени (напр. измервания на Система 1, социални бързи общности), за да се учим и мултиплицираме в среда, която подхранва и развива големи идеи.

Използване на информация, основана на хората, за да се подпомогне вземането на най-добрите решения за това как ефективно да бъдат разпределени средствата между различните платени точки на взаимодействие.

За да Ви помогнем успешно да планирате кампанията си с множество точки на взаимодействие, Ipsos Connect разработи интерактивен портал с интерактивен оптимизатор + онлайн симулатор, който се захранва от информация, основана на хората.

Практически казуси

Партнирахме си с марка за храни, за да помогнем на клиента да създаде релевантна и освежена история на марката. След като идентифицираха емоционална Голяма идея, клиентът и агенцията се обединиха около нея, и постигнаха не просто силно влияние на марката на пазара, но истински успешна онлайн кампания.

Клиент, който харчи около 2 милиона долара на местно ниво, обмисляше да намали отделените средства за телевизия в рамките на своя медиен микс. Резултатите от проучване на MediaTIPs показаха, че предишното медийно разпределение от приблизително 2 милиона долара не е било оптимално, и че намаляването на общите разходи за телевизия би повлияло отрицателно на ключовите цели на марката за осведоменост и разбиране за марката.