Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Разбиране на пазара

Разбирането на пазара е основата на почти всички маркетингови дейности. Ipsos има за цел да разбере хората, марките и пазарите, за да стимулира растежа на бизнеса.

Контекст на клиента

Как мога да ускоря вземането на решения, за да съм в крак с пазара?
Как мога да сегментирам потребителите, купувачите, продуктите или случаите на използване/консумация?
Как мога да идентифицирам платформи за иновации и неудовлетворени нужди?
Как мога да таргетирам по-добре своите потребители?
Как мога да (пре)позиционирам марката си?
Как мога да оптимизирам моята марка и продуктово портфолио?
Как мога да идентифицирам възможности, с които да разширя моята марка?

Решения

Нашите експерти Ви помагат да откриете, класирате и приоритизирате възможностите за растеж на пазара и да идентифицирате иновационни платформи. Нашите решения са свързани с бизнес резултатите чрез усъвършенствани анализи и активиращи уъркшопи.

Ние се фокусираме върху:

Ново изследване от типа Употреба и нагласи (U&A) чрез интегрирането на различни източници на информация

За да помогнем на нашите клиенти да поддържат темповете на бизнеса, Ipsos се преориентира от големи фундаментални проучвания към бърза, дигитална информация от множество източници. Нашият нов подход към изследвания от типа Употреба и нагласи интегрира разнообразие от най-съвременни техники, които да спомогнат за ускоряване на процеса на вземане на решения:  

  • Social Listening
  • Качествени методи
  • Изследвания, подходящи за различни устройства (device agnostic)
  • Допълнителни модули като Brand Dip, Mobile Diary, Shopper и Pop-Up-Communities

Интелигентно сегментационно проучване

Не съществува "едно решение", а има редица предварителни условия за провеждането на успешно сегментационно проучване. Ние ще Ви помогнем да изберете най-критичните сегментиращи променливи според Вашето бизнес предизвикателство, което ще има огромно въздействие върху сегментите, както и върху практическото приложение на резултатите.

Market Structure (Структура на пазара)

Нашето Market Structure проучване описва подробно как потребителите организират продуктите, марките и артикулите докато пазаруват, използват и консумират. Ние предлагаме структурни карти на различни домейни, които са обогатени според нуждите, поводите на консумация или употреба, нагласите, използването и демографските данни.

Практически казуси

Наш клиент от сектора на потребителската електроника искаше да проведе проучване за употребата и нагласите, което наистина би дало отговори за това, което "трябва да се знае" и да пропусне онова, което е "добре да се знае". През първия етап ние проведохме деск рисърч и Social Listening, което да ни помогне да открием пропуски в знанията в рамките на организацията на клиента. След това направихме мобилно проучване, за да придобием по-дълбоко разбиране за пазара и да надградим върху хипотезите от първия етап. Проучването беше последвано от Pop-Up Community, за да се потопим в нуждите на потребителите. Вместо единично проучване, този подход даде цялостен поглед на клиента ни и му позволи да "свърже точките". Благодарение на предложение от нас подход, клиентът вече е въвел няколко идеи, оценени с висок потенциал.

Производител на храни искаше да направи сегментационно проучване, за да разбере occasion-based need states. Ние проведохме проучване, което му помогна да разбере различните потребителски потребности в растящия пазар на закуски тип снакс. Благодарение на тази информация, клиентът успя да свърже настоящото портфолио на компанията с релевантните области и да определи "терен" за нови идеи за закуски.

Определяне на възможностите: Използвахме Market Structure, за да помогнем на клиент от сферата на напитките да разбере позиционирането на техните категории в общия пейзаж на напитките. Ние изготвихме карта на възприятията (включително възможна замяна и съседни категории), което помогна на клиента да идентифицира “белите полета” и дългосрочните перспективи за иновации.