Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Решения в сферата на здравеопазването

Работещи в над 40 страни, нашите 600 експерти подкрепят клиентите ни през целия жизнен цикъл на марката – от най-ранната начална стратегия, през лансирането, до оптимизирането на представянето.

Контекст на клиента

1. Търговска стратегия: как мога да идентифицирам точните активи в точното време за комерсиализация?

 • Как изглежда бъдещият растеж на този пазар?
 • Каква е потенциалната възможност за моя актив?
 • Как трябва да приоритизирам?
 • Как е структуриран пазарът и къде трябва да съсредоточа усилията си?
 • Какъв дизайн на клиничните изследвания ни гарантира успех?
 • Как да ценообразуваме максимално ефективно?

2. Лансиране за максимални постижения: как мога да създавам и изграждам своите марки?

 • Как мога да изградя очаквания на клиентите и търсене?
 • Каква е оптималната стратегия за лансиране на моята марка?
 • Как мога да създам печелившо предложение?
 • Как мога да създам печелившо позициониране на марката?
 • Каква трябва да бъде моята комуникационна стратегия?
 • Как да организирам екипа по продажбите?

3. Оптимизация на резултатите: как мога да оптимизирам потенциала на марката?

 • Какви тактически подобрения ще помогнат на моята марка да постигне по-бързо пикови продажби?
 • Как мога да ускоря пътя към пиковия дял на моята марка и да се защитя срещу стратегиите на конкурентите?
 • Позиционирането на моята марка в резонанс ли е с целевите клиенти?
 • Какво е въздействието (ROI) на моята търговска дейност?
 • Как съм възприеман аз спрямо конкурентните марки?
 • Как мога да защитя моята марка срещу генеричните играчи на пазара?

4. Поток на пациентите и пътя на пациента (Patient Flow & Patient Journey): Как мога да разбера пътя на пациента?

 • Къде в процеса на лечение се вписва моята молекула?
 • Какво трябва да направя, за да подобря пазара на моята молекула?
 • Как потокът от пациенти преминава през системата за лечение?
 • Колко е важно застрахователното покритие за процеса на лечение?
 • Какви решения вземат пациентите и кога?
 • Какъв е най-добрият начин да се общува с пациенти в конкретен стадий на заболяването?

Решения

Ние използваме интегрирани подходи, терапевтичен опит и познания за пазара, за да поставим потребностите на клиентите в центъра:

 • Интегрирани изследователски рамки: ние предоставяме най-доброто от Ipsos при всеки наш ангажимент към клиент като използваме най-подходящите методологии от нашето портфолио и често създаваме индивидуални решения, които съчетават персонализирани, синдикирани и други източници на данни. Също така ние редовно прилагаме най-новите техники за научни изследвания, за да отговорим на бизнес въпроси за нашите клиенти в областта на здравеопазването.
 • Глобални доказателства от реалния свят: Нашите Global Therapy Monitors включват най-голямото портфолио от синдикирани данни за предписването на рецепти, и ние имаме опит в комбинирането на синдикирани и персонализирани подходи за предоставянето на по-дълбоки изводи и по-голяма стойност. Прочетете повече.
 • Глобални центрове за високи постижения: Нашите Глобални центрове за високи постижения гарантират, че нашата експертиза се споделя между персонализирани и синдикирани екипи в 44 страни. Те включват: онкология; вирусология и чернодробни заболявания; автоимунни заболявания; диабет; редки болести; медицински устройства и диагностика; разширени анализи; глобални доказателства; събиране на данни за здравеопазването; дигитални; и Свързано здраве.

Практически казуси

Глобално тракинг изследване в сферата на онкологията
За да подпомогне стратегическото вземане на решения, наш фармацевтичен клиент искаше да разполага с единен дашборд за управление за всичките си марки, за да проследява едновременното им представяне една спрямо друга и по региони. Ipsos интегрира различни източници на данни, за да постигне целта на клиента, а именно: Глобалният онкологичен монитор (най-обширната синдикирана база данни за лечение на рак в света), персонализирано проучване на пациентски досиета и потребителски въпросник за възприятията, за да отговори на целите на ключовите индикатори за ефективността (KPI) на клиента. Клиентът вече може да проследява ефективността на всичките си марки спрямо различни ключови индикатори. Доставянето чрез портал означава, че висшето ръководство в световен мащаб е еднакво информирано, а ефективността на синдикирането и интеграцията добавят значителна стойност.

Свързано здраве – аксесоари за носене, приложения, биосензорни устройства и други нови технологии, които се използват за наблюдение и управление на нашето здраве – те имат потенциала да променят ситуацията в глобалното здравеопазване. Ipsos Healthcare проведе първото Международно проучване на свързаното здраве (Ipsos International Survey on Connected Health) през 2016 г., предлагайки изчерпателна картина на навлизането и използването на свързаното здраве. Простирайки се на 3 континента и въз основа на 11 600 интервюта с широката общественост, лекари и пациенти, докладът включва също уникално сегментиране на технологичните предпочитания на пациентите с диабет тип 2. Към днешна дата най-добрите линии са представени на HIMSS mHealth Summit и Health 2.0. Тези, които са закупили доклада могат да използват данните, за да направляват разработването на продукти, да разбират неудовлетворените потребности, да изпращат информационни съобщения, да идентифицират комуникационни канали и много други.

Доказателства от реалния свят за въздействието на биоподобните лекарства
Като се има предвид продължаващото въвеждане на "биоподобни лекарства", от критично значение е да се разбере как тези продукти ще повлияят на съществуващите практики на лечение – както за създателите на брандирани продукти, така и за тези, които развиват биоподобни опции. Синдикираното проучване за автоимунното биоподобно въздействие (Autoimmune Biosimilar Impact Study) на Ipsos Healthcare предоставя цялостно, насочено към бъдещето решение. То съчетава перцептуално изследване сред лекари и пациенти с надеждни данни на ниво пациент от Global Therapy Monitors на Ipsos. Чрез прилагането на разширени анализи към тези данни, то предоставя бъдещи пазарни карти на пазара на автоимунните биоподобните лекарства. Абонатите (както от страна на фармацевтичното производство, така и от страна на биотехнологиите) можаха да разберат скоростта на навлизане на биоподобните лекарства, потенциалните пациенти, характеристиките, които ще водят до употребата на биоподобни лекарства, и много други.