Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Retail Performance

Retail Performance е една от водещите световни консултантски практики за анализ на продажбите, специализирана в мониторинг на клиентския трафик и поведението на купувачите. Работейки с глобални марки в над 50 страни, нашият опит в познаването на потребителите ни помага да идентифицираме тенденции при купувачите и данни за търговците на дребно с цел подобряване на цялостния потребителски опит.

Контекст на клиента

Колко души влизат в моя магазин?
Какво мога да направя, за да подобря процента на реализация?
Какъв е профилът на моя клиент?
Моят магазин ангажира ли клиентите?
Какъв е моят най-интересен продукт?

Решения

Retail Performance използва най-новите технологии, за да анализира целия път на клиентите, като осигурява максимални възможности за продажби и намаляване на оперативните разходи за клиентите.

Ние се фокусираме върху:

Преброяване на купувачите

Да използваме максимално трафика в магазина за увеличаване на процента на реализация с подробни анализи на трафика в реално време в магазините.

Време за престой

Доказателствата показват, че колкото по-дълго време клиентите прекарат в магазина, толкова по-голяма е вероятността те да реализират покупка. Анализирането на времето за престой ще Ви предостави ценни данни за това кои места посещават Вашите клиенти и колко дълго остават там, което Ви дава възможност да вземате информирани решения относно мърчандайзинга, промоциите, разпределянето на персонала и оформлението на магазина. 

Управление на пътя на клиентите

Разбиране на пътя на клиента в, на или около опашките и щандовете като се генерират данни и изводи, за да се стимулират непрекъснати оперативни подобрения. Увеличаване на производителността, рентабилността и подобряване на клиентския опит чрез намаляване на чакането в магазина, контролиране на пътя и управление на натовареността на персонала.

Wi-Fi проследяване

Възможността да се види целия път на купувача - от първоначалното взаимодействие извън магазина, до влизането в магазина и закупуването на продукт, както и повторните посещения, могат да дадат ценна информация за поведението на купувачите.

Профил на клиентите

Създаването на модели за това как хората с различни профили на движат в рамките на магазина, взаимодействат със стоките, разговарят с колегите и навигират в пространството, въвежда още едно ниво на подробност в стремежа към по-добро разбиране на купувачите. 

Поведение на клиентите

Използването на поведението на клиентите като ключов двигател е от основно значение за увеличаване на процента на реализация. Наличните данни Ви дават инструменти за подобряване дизайна на магазина, осигуряване на ненадминато обслужване на клиентите, мърчандайзинг по места и дори целеви и навременни маркетингови кампании.

Практически казуси

Нашите клиенти използват опита ни, за да подобрят преживяването на купувачите и да вземат базирани на факти бизнес решения за своите магазини.
Сравнителен анализ и овластяване на персонала: Наш клиент – търговец на бижута, искаше да се възползва от инвестиции в обучение и да подчертае пред персонала въздействието от техните действия върху процента на реализация и данните от крайните продажби, а на ниво Централен офис – да се идентифицират магазините, които функционират добре и тези, които се нуждаят от помощ така, че ресурсите да могат да се разпределят по-ефективно.
Беше измерен трафикът от клиенти в 29 магазина, подбрани поради много различните им подредби, и беше разработена сравнителна обучителна програма, за да се даде възможност на мениджърите в магазините да увеличат процента на реализация и средните стойности на транзакциите (ATV). Сега мениджърите в магазините и техните екипи вече имат правомощия да ръководят ефективността на реализациите в своите магазини и могат ясно да видят въздействието, което техните действия имат върху процентите на реализация.

По-висока удовлетвореност на клиентите: Наш клиент от телекомуникационния бранш преди използваше само данни за продажбите, за да определи представянето на магазина, но висшето ръководство осъзна, че това им дава само част от картината.
Използвайки преброяване на трафика от хора и показатели за реализациите на продажбите, бяха забелязани измерими разлики при планирането и ефективността на бюджета, а най-непосредствената забележима полза беше способността да се идентифицират най-добре продаващите служители, което доведе до по-добър оперативен процес, по-ефикасен график на персонала и по-добро използване на бюджета за персонал. На свой ред това доведе до по-високо удовлетворение на клиентите – резултат, който беше високо оценен от компанията.
Освен това клиентът измери точно успеха на маркетинговите си кампании в централния офис, което му позволи да насочва бъдещите маркетингови кампании въз основа на фактически данни.