Събиране и предоставяне на данни, Управление на проекти: Ipsos Observer

Събиране и предоставяне на данни, Управление на проекти: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

Ipsos Observer е специализиран в управлението на изследвания, събирането и предоставянето на данни. Нашата цел е да водим пазара на събирането на информация като се ангажираме да осигуряваме висококачествени изследвания на конкурентна цена, във формат, който позволява на нашите клиенти да вземат решения бързо и точно. За тази цел ние предлагаме няколко подхода: