Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs

Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs е специализиран в проучване на общественото мнение, елитни групи заинтересовани лица (stakeholders), провеждане на корпоративни и медийни изследвания на общественото мнение. Целта е да се помогне на клиентите да управляват даден проблем или да подобрят репутацията си.