Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs е специализиран в проучване на общественото мнение, елитни групи заинтересовани лица (stakeholders), провеждане на корпоративни и медийни изследвания на общественото мнение. Целта е да се помогне на клиентите да управляват даден проблем или да подобрят репутацията си.

Social Research Institute (Институт за социални изследвания) Институтът за социални изследвания е световен лидер в разбирането на възприятията на гражданите, потребителите на обществени услуги и останалите заинтересовани страни, напр. избиратели, служители, донори, здравни специалисти и гласоподаватели. Прочетете повече
Global Reputation Centre (Глобален репутационен център) За бизнес лидери, които се стремят към вземане на по-добри решения по отношение на репутацията, корпоративната комуникация и развитието на корпоративна политика, Глобалният репутационен център е най-довереният източник на специализирани изследвания и начертаване на насоки. Прочетете повече
Международни изследвания От години Ipsos провежда глобална изследователска работа в областта на международните тенденции. Подкрепени от установените продукти и подпомогнати от глобалната мрежа от експерти на Ipsos, ние имаме уникалното предназначение да помагаме в подкрепа на нуждите на публичния и частния сектор, агенциите, организациите и правителствата. Прочетете повече
Местни синдикирани проучвания Ipsos предлага набор от синдикирани (за множество клиенти) проучвания на местно и глобално ниво, обхващащи широк спектър от теми, сектори, отрасли и тенденции. Прочетете повече