Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Тестване на опаковки

Въз основа на дългогодишния си опит в тестването на опаковки, Ipsos помага на клиентите да оптимизират опаковките си така, че да могат да достигнат пълния си потенциал като ключова точка за съприкосновение с потребителите.

Контекст на клиента

Как мога да стигна до правилната опаковка?
Как се представя моята опаковка спрямо тази на конкуренцията?
Нуждае ли се моята опаковка от промяна?

Решения

Ipsos работи от най-ранния етап на разработване на опаковките, който свързва потребителите с дизайнерите, през тестването в домашни условия до валидирането на по-късен етап. В момента се съсредоточаваме върху принципите на поведенческите науки, които съчетават данните, свързани с търговски потенциал с имплицитно и експлицитно знание. Екипите за брандинг и дизайн използват тази информация, за да оптимизират опаковките.

  • Одит: Ipsos предлага подход за разбиране на това доколко привлекателна е Вашата опаковка спрямо тази на конкуренцията.
  • Скрининг: От бърз скрининг, подходящ за различни устройства, през conjoint-базирани методи за оптимизация на дизайна, ние предлагаме решения, които се възползват от днешната мобилна среда за бързо предоставяне на информация въз основа на доказани критерии.
  • Валидиране: За решения на по-късен етап, които носят по-висок риск, ние потапяме потребителите във виртуални и реални щандове, за да разберем какви са последиците на промяната на опаковките върху продажбите. Въз основа на съвременните най-модерни имплицитни мерки (време за реакция, онлайн eye tracking (проследяване на погледа)) и на по-традиционни подходи, ние отговаряме на въпросите „защо" и „какво ако").

Практически казуси

Клиентите са свикнали с нашите решения за техните нови или вече съществуващи продукти, тъй като опаковката играе ключова роля в разпознаването на марката.