Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty

Взаимоотношения с клиентите и служителите: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty е специализиран по всички въпроси, свързани с измерването, управлението и подобряването на взаимоотношенията с клиентите и ангажираността на служителите. Ние помагаме на нашите клиенти да управляват преживяването, което предлагат, така, че максимално да повишат стойността както за клиентите, така и за служителите на тяхната организация.