Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Brand strategija

Ljudsko ponašanje prolazi kroz revoluciju, potpomognutu tehnologijom i globalizacijom, što otežava pravilan plasman brandova. Ipsos vam pomaže da gradite snažnije brandove u sve složenijem svijetu današnjice.

Klijent

Kako da identificiram ključne pokretače da bih izgradio jak brand?
Koji su ključni parametri potrebni da strukturiram svoj brand portfelj?
Kako bih mogao optimizirati svoj brand portfelj da bih maksimalno povećao prodaju?
Koje kategorije bi moj brand trebao pokrivati?
Koje potrebe su neispunjene da bih na njima gradio inovacije?

Rješenja

Eksperti iz Ipsos-a vam pomažu da gradite uspješnije brandove kroz jačanje vrijednosti vašeg branda, definirajući najbolju poziciju i upravljajući vašim portfeljem. Također provodimo motivacijska istraživanja na sistematičan način, razotkrivajući i emocionalne i funkcionalne potrebe potrošača pomoću našeg Censydiam kompasa.

U fokusu nam je:

Vrijednost i pozicija branda

Povezujemo pokretače vrijednosti branda s jasnim poslovnim ishodima, zbog čega smo u mogućnosti modelirati potencijalne scenarije za rast brandova. To vam osigurava jasan pogled na mogućnosti rasta u budućnosti.

Upravljanje portfeljem

Naše rješenje u velikoj mjeri ovisi o standardima potrebne akcije. Osim naših istraživačkih mogućnosti, mi se u velikoj mjeri oslanjamo na naš konzultativni pristup i suradnju s klijentom kroz intervjue s interesnim grupama i radionice.

Područja koja brand pokriva i inovacije

Kao prvi korak, pomažemo da se identificiraju i kvantificiraju ključni uvidi i mogućnosti branda. Zatim koristimo ove uvide kao odskočnu dasku za razvoj novih ideja, koncepata i proizvoda, čiji potencijal za unapređenje rasta vaše kompanije može biti testiran i validiran. To zahtjeva jaku vezu između naših različitih jedinica koje kombiniraju kontekstualne informacije, istraživanja o potrošačima, okvir ideja i testiranje.

Razumijevanje motivacije potrošača uz pomoć Censydiam-a

Censydiam je naš psihološki okvir koji koristimo za ispitivanje motivacije potrošača na sistematičan način, otkrivanjem i emocionalnih i funkcionalnih potreba potrošača. To je pristup koji može biti korišten za razumijevanje načina na koji vaš brand može postati relevantan ili za identifikaciju asocijacija i benefita koje treba koristiti u razvoju i komunikaciji koncepata, tako da se potrošači mogu lakše povezati s vašim brandom.

Censydiam opcije:

  • Brand Dip: koncizan alat primjenjiv na raznim uređajima koji testira dojam koji ostavlja vaš brand, da biste mogli brzo donositi odluke.
  • Censydiam Social: Alat za razumijevanje motivacije potrošača kroz online razgovore da biste osigurali da vaš brand isporučuje odgovarajuće sadržaje na društvenim medijima, kroz odgovarajuće kanale.
  • Censydiam Needs Clip-On: Lako uklopivo rješenje za sticanje prvog dojma o ključnim potrebama u vašoj kategoriji po ciljnim grupama ili posebnim prilikama, bez potrebe za segmentacijom.

Studije slučaja

Uvođenje emocija u bankarstvo: Bankarstvo na Tajlandu postaje vrlo konkurentno i svaka banka pokušava razviti svoju jedinstvenu poziciju. Brand našeg klijenta je bilježio dobre rezultate, ali je klijent smatrao da je trenutna strategija branda, fokusirana na funkcionalne benefite, dostigla zrelost. Stoga je želio saznati kako da ojača brand i stekne više klijenata. Koristili smo naš Censydiam model da bismo dodali emocionalniji set pokretača trenutnim funkcionalnim benefitima. S obzirom da su ovi pokretači bili povezani s trenutnim poslovnim uspjehom, Ipsos je mogao simulirati potencijalni rast udjela na tržištu.

Unaprjeđenje i aktivacija muzičkih brandova: Klijent koji se bavi muzičkim instrumentima je izgradio jak portfelj brandova tokom vremena. Ipak je imao problem da odredi prioritet brandova i da ih aktivira na svjetskom nivou. Koristeći naš Censydiam model baziran na potrebama, mogli smo identificirati tenzije i praznine u portfelju klijenta, kao i najbolju jedinstvenu platformu za svaki brand. To je bila baza za dalje prilagođavanje suštine branda, kao i putokaz za aktivaciju, uključujući komunikaciju i distribuciju.

Širenje na nove kategorije: Suočeni s pojačanom konkurencijom na tržištu brava, zrelim tržištem i gubljenjem vrijednosti, naš klijent je želio ispitati kako da proširi svoji brand na širu kategoriju osiguranja & sigurnosti. Klijent je već identificirao neke kategorije u kojima je smatrao da je moguć značajan rast. Dakle želio je odrediti koje bi kategorije imale prioritet kod budućeg širenja branda i mogućnosti za inovacije. Što njihov brand predstavlja danas, koliko je brand uvjerljiv u novim prostorima i kakvu vrijednost bi donio? Kombinirajući kvalitativna i kvantitativna istraživanja, kao i podatke o prodaji, suzili smo mogućnosti. Također smo definirali ključne pokretače branda koje bi klijent mogao iskoristiti za građenje svoje vrijednosti u ovim novim kategorijama.

Povećanje tržišnog udjela kroz razumijevanje potreba: Naš klijent je izgradio jaku i čvrstu reputaciju u proizvodnji sportske opreme. Bili su prvi brand tenisica za trčanje na vrlo konkurentnom tržištu sportske opreme. Imali su ambiciju da udvostruče svoj udio. Kroz niz studija (uključujući dubinske intervjue, social listening i strukturirane intervjue), otkrili smo ključne potrebe u sportu i kako brandovi u tom trenutku ispunjavaju te potrebe. Utvrdili smo nekoliko strateških opcija za našeg klijenta i pomogli mu da ih razvije u konkretne akcije kroz aktivacijske radionice. Rezultat je bio impresivan rast udjela tokom sljedećih nekoliko godina.