OUR SOLUTIONS

Evaluacija politika i procjena utjecaja

Naše veliko iskustvo suradnje s vladama i neprofitnim organizacijama omogućava nam da koristimo uskostručni pristup i potrebne istraživačke tehnike da bismo ustanovili kakav uticaj je ostvarila neka intervencija ili program, da bismo utvrdili koja intervencija ili program je najefikasniji (i u kojoj situaciji), i da bismo definirali zašto neka intervencija ili program funkcionira, a neki ne.

Klijent

Evaluacija vam može pomoći da ustanovite:

  • kakav uticaj je ostvaren kao rezultat intervencije/programa
  • koje intervencije/programi najbolje funkcioniraju (i pod kojim okolnostima)
  • zašto intervencija/program funkcionira ili ne funkcionira
  • kako je intervencija/program primijenjen 

Rješenja

Ipsos Social Research Institute vidi evaluacije kao vrijedan alat za učenje. Trebalo bi ih dizajnirati tako da identificiraju dobre prakse i sugeriraju koja područja bi trebalo unaprijediti u budućnosti. Naš je prioritet da razvijemo odgovarajuću evaluaciju i osiguramo primjenljive rezultate  koji će biti korisni za donošenje odluka u budućnosti, garantirajući najbolji odnos cijene i kvalitete.

Fleksibilni smo i osiguravamo prilagođene projekte koji ispunjavaju potrebe svake pojedinačne evaluacije. Provodimo elemente evaluacije ili vršimo cijeli proces evaluacije. Specijalizirani smo za evaluaciju politika i programa u zdravstvu, javnim uslugama, obrazovanju i edukacijama, o radnoj snazi, transportu i tako dalje.

Naš tim za evaluaciju kreira prilagođenu evaluaciju na temelju niza izvora podataka, uključujući:

  • kvalitativna i kvantitativna primarna istraživanja sa članovima interesnih grupa i/ili korisnicima.
  • sekundarna istraživanja, preglede literature i analizu postojećih monitoring i administrativnih podataka.

Studije slučaja

Ipsos tim za evaluaciju kreira prilagođenu evaluaciju na osnovu niza izvora podataka, uključujući:
• kvalitativna i kvantitativna primarna istraživanja sa članovima interesnih grupa i/ili korisnicima.
• sekundarna istraživanja, preglede literature i analizu postojećih monitoring i administrativnih podataka.