Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre

Za lidere koji žele unaprijediti proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, Global Reputation Centre je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vodstva.

Klijent

 • Mjerenje uticaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Identifikacija ključnih pokretača koji imaju najveći uticaj na reputaciju.
 • Pomaganje klijentima da usaglase i integriraju radnje usmjerene na probleme s reputacijom i mjerenje ishoda.
 • Mjerenje i odgovor na efekte brand ili korporativnih kriza

Rješenja

Istraživanja o reputaciji

 • Evaluacija utucaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Usuglašavanje poslovnih ciljeva s korporativnom društvenom odgovornošću i rad na problemima s reputacijom.
 • Fokusiranje na probleme koji su najvažniji za vašu reputaciju i mjerenje rezultata trenutnih inicijativa.
 • Korištenje normativnih podataka za osiguravanje konteksta po sektorima i regijama/zemljama.
 • Evaluacija optimalne pozicije novih inicijativa i partnerstava.  
 • Utvrđivanje očekivanja interesnih skupina i evaluacija aktivnosti koje jačaju povjerenje, shvaćanje da su organizacije od povjerenja otpornije u slučaju kriza.

Istraživanja o rješavanju kriznih situacija

 • Utvrđivanje težine krize.
 • Testiranje komunikacije s ciljem smirivanja i ponovne izgradnje reputacije i povjerenja.

Studije slučaja

Svjetska automobilska kompanija mjeri elemente povjerenja, kao i probleme koje industrija treba riješiti u 25 zemalja. Studija je korištena za utvrđivanje ključnih indikatora učinka (KPI) za komunikacijske timove globalno i regionalno.

Svjetska kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane i pića fokusirala se na odgovorno korporativno ponašanje, razumijevanje stavova korisnika prema brandovima i odnos korporativnog i reklamiranja usmjerenog na proizvod na pet evropskih tržišta, s vladama, medijima, NVO, trgovačkim udruženjima, akademicima, poslovnim korisnicima i općom populacijom. Rezultati su korišteni kako bi se utvrdila očekivanja od kompanije koja je najbolja u svojoj klasi i da se utvrdi reper za reputacijsku i konkurentsku poziciju kompanije.

Godišnja studija svjetske internet kompanije koja mjeri stavove prema korporativnoj marki u kontekstu reputacijskih izazova i mogućnosti. Istraživanje pokriva ključna mjerenja reputacije, uz kvalitativna pitanja o pozicioniranju branda, prednostima i manama, problemima u djelatnosti i u društvu. Rezultati se koriste kao polazna tačka u procesu strateškog planiranja, kao i za razvoj poslovne politike kompanije, strategije ključnih poruka i angažmana ključnih uticaja.

Nacionalna kompanija testira uticaj povlačenja proizvoda s tržišta na njihov brand i proizvod. Rezultati su korišteni za usmjeravanje komunikacijske strategije kao odgovora na probleme i za praćenje mišljenja interesnih skupina o tom problemu tokom vremena.