Vođenje projekata, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
Vođenje projekata, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

I-Instant - Online prekonoćna rješenja

I-Instant je dio prekonoćnih istraživačkih rješenja. On vam omogućava da brzo reagirate na goruća pitanja, aktivnosti konkurencije i događaje na tržištu i da donosite odluke na temelju stavova korisnika, umjesto na temelju pogađanja, ne ugrožavajući brzinu na tržištu koja vam je potrebna.

Klijent

I-Instant je idealan da:

 • istraži i razumije određene probleme, korištenje, ponašanje, osjećaje…
 • testira hipoteze, važe alternativne izbore
 • osigurava podatke koji otkrivaju stavove potrošača
 • prikupi spontane reakcije na proizvode, medije itd.
 • razumije reakcije na događaj, krizu…
 • nadgleda aktivnosti konkurencije i mnogo više…

Uzorak
Nacionalno reprezentativan uzorak do 500 intervjua.

Metodologija 
Do 15 pitanja koja je lako koristiti na mobilnim uređajima i koja se postavljaju Ipsos panelistima (ili iz visokokvalitetnih panela drugih kompanija tamo gdje Ipsos paneli nisu dostupni).

Dostupnost 
Trenutno je dostupno u 50+ zemalja. Evropa, Sjeverna Amerika, Latinska Amerika, Daleki Istok, Srednji Istok i Afrika.

Isporuka rezultata

Za nekoliko sati ili dana – ovisno o zemlji i potrebama

Rješenja

I-Instant rezultati su dostupni brže nego s tradicionalnim metodama istraživanja zahvaljujući efikasnom procesu i automatizaciji postavke istraživanja, terena i isporuke podataka. Ovakav pristup koji brzo nudi rezultate podrazumijeva potpun angažman ispitanika, prilagođenu strategiju uzorkovanja preko noći i pristup koji je moguće koristiti na svim uređajima, koristeći činjenicu da je mnogo ljudi stalno online. 

Prednosti I-Instant:

 • brzina isporuke rezultata zbog prekonoćnog provođenja istraživanja i pristupa prilagođenog svim uređajima 
 • mogućnost izvođenja terena bilo kojeg dana
 • teren se ne dijeli s drugim klijentom
 • izbor veličine uzorka (do 500) i definicije (od 60% incidencije ovisno o zemlji)
 • mogućnost testiranja vizuala – ako ih ima, materijal je potrebno osigurati dan unaprijed
 • sigurna isporuka rezultata bez problema.

Upoznajte se s našim prekonoćnim uslugama.

Studije slučaja

I-Instant kao alat za brzi izbor
POSLOVNA POTREBA: U nastojanju da inoviraju svoj gel za tuširanje, svjetski proizvođač robe široke potrošnje je trebao ispitati karakteristike i prednosti prije nego što napravi KANO studiju. Targetirali su posebno mlade ljude na 10 ključnih tržišta, uključujući tržišta u nastajanju. To je trebalo napraviti brzo i isplativo.
NAŠE RJEŠENJE: I-Instant istraživanje je rađeno na 10 tržišta tokom 2 dana. S obzirom da se radi online, da se mobilne mreže koriste za regrutaciju i da je moguće raditi istraživanje na raznim uređajima, I-Instant nam je omogućio da dođemo do dovoljnog broja pripadnika zahtjevnih ciljnih skupina, kao na primjer ispitanika starosti 15-24 godina, i otvorio mogućnosti da istražimo zemlje u razvoju u okviru programa.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Klijent je mogao efikasno ispitati niz benefita na tržištima kojima ranije nije imao pristup, i dobio rezultate za nekoliko dana, umjesto za nekoliko sedmica. Kao rezultat toga, sektor za istraživanje i razvoj je skratio ciklus rada na inovacijama za 2 mjeseca, a za to vrijeme se riješilo globalno usuglašavanje karakteristike/ benefita.

Korištenje I-Instant za angažman žena u vezi s osjetljivim temama
POSLOVNA POTREBA: Ispitivanje o intimnoj njezi žena može biti izazov, posebno u zemljama gdje se to može smatrati tabuom zbog kulturoloških standarda. Zato nam se obratio jedan klijent iz branše. Naš izazov nije bio samo da angažiramo žene u afričkim zemljama, već da to napravimo brzo i efikasno. Cilj istraživanja je bio da nađemo najbolji način da uvjerimo afričke žene da usvoje ovu kategoriju proizvoda, imajući u vidu njihove tradicionalne navike. Istraživanje je trebalo utvrditi i prepreke i motive za kupovinu i korištenje ovih proizvoda.
NAŠE RJEŠENJE: ovo istraživanje je rađeno u 2 faze: kvantitativna faza s I-Instant, i kvalitativna faza uz pomoć Ipsos UU platforme. I-Instant je 100% proveden preko mobilnih telefona, što je omogućilo očekivanu brzinu i angažman žena. Zahvaljujući primijenjenoj strategiji uzorkovanja i korištenju mobilnih uređaja, bilo je lako doći do naših ciljnih grupa i efikasno prikupiti podatke. Ali što je još važnije, provođenje istraživanja 100% preko mobilnih uređaja je pomoglo ženama da se osjećaju sigurno, što je ključno za osjetljive teme. I zaista, veličina uređaja i odsustvo anketara omogućilo je ženama da odgovaraju s potpunom diskrecijom i povjerenjem. Druga faza je bilo kvalitativno online istraživanje uz pomoć naše platforme. Tokom 15 minuta, naši ispitanici su imali online intervju jedan na jedan s lokalnim moderatorom. Tako smo mogli pokazati stimulus materijale i omogućiti da odgovori budu automatski unijeti na platformu. Na taj način je bilo moguće ići dublje u razumijevanju problema spomenutih u prvoj fazi. I ponovo je stepen povjerljivosti koji je omogućio online pristup snažno doprinio velikoj količini prikupljenih podataka.
ŠTO KLIJENT DOBIJA: Naš klijent je bio vrlo zadovoljan svim aspektima studije. Ostvario je značajnu uštedu vremena i novca jer je studija bila vrlo kratka i bogata sadržajem, a mogao je i pratiti rad na terenu online tako da nije bilo potrebe za putovanjem. Zahvaljujući brzini prikupljanja podataka online i preko mobilnog telefona, istraživanje je završeno za sedam dana, dok bi offline istraživanja trajala i 3 sedmice. Na kraju su klijenti našli bolji način da pristupe korisnicama na vrlo zahtjevnim tržištima. Planiraju upotrebiti isti pristup i na drugim tržištima u nastajanju.