Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Inovacije i prognoze

Ipsos pomaže klijentima da ubrzaju dolazak inovacija u današnjem promjenjivom svijetu. Naša ekspertiza počiva na našim inovativnim pristupima, uključujući prekonoćna i istraživanja prilagođena različitim uređajima, neuroznanost i kombinirana rješenja.

Klijent

Kako da brže uvodim inovacije?
Kako da korisnicima prikažem prave ideje i rješenja?
Kako da povećam šanse za uspjeh na tržištu? 
Kako da postignem inkrementalni rast?

Rješenja

Ipsos nudi prekonoćna i  device agnostic rješenja, kombinirane kvalitativne i kvantitativne pristupe, te kvantificiranje poslovnog potencijala. Naša brza i jednostavna rješenja, provjereni modeli prognoziranja i simulatori u realnom vremenu izgrađeni su na našem Innovation Success Framework-u (varijablama koje pridonose uspjehu inovacija) – tako da brže možete donijeti bolje odluke.

U fokusu nam je:

Transformacija ideja i uvida u koncepte spremne za testiranje za samo tri dana
S Insight Accelerator možemo vam pomoći da kreirate i provjerite uvide i ideje – i da ih pretvorite u koncepte spremne za testiranje – za samo tri dana.

Testiranje uvida, ideja i koncepata za samo 24 sata

Nudimo moćna rešenja za sticanje uvida preko noći, testiranje ideja i koncepata. Naša super-brza rješenja imaju ključne prednosti: mogućnost izvođenja na raznim uređajima, dokazane mjere uspješnosti i ugrađenu optimizaciju.

Testiranje koncepata i proizvoda
Naše inovativno testiranje koncepata uključuje potrošače u istraživanja koja je moguće provoditi na raznim uređajima i u koncepte koji će ih oduševiti. Dobit ćete pobjedničke koncepte, optimizaciju, profiliranje arhetipova koncepata (značajne inovacije, nišne, premium i druge vrste inovacija) i opciju za prognozu. Uz sve to, vaši koncepti će biti uspoređeni sa stvarnom konkurencijom.

Efikasna optimizacija koncepata
S InnoConstruct-om možete testirati i prikupiti najbolje elemente koje ćete uključiti u vaš koncept. S obzirom da koristimo mjere koje nisu „iskrivljene“ prema novim proizvodima, ne morate brinuti da ćete prerano odbaciti ideje koje remete koncept. Dostupne su prognoze prodaje – bez potrebe da se ponovo testira optimalni koncept.

Prognoze
Trebate znati kako će proći vaše inovacije na tržištu – tako da možete krenuti pravim smjerom, upravljati očekivanjima i pripremiti se za lansiranje. Mi nudimo prognoziranje kroz cijeli ciklus – od testiranja ideja do punog standardiziranog testa tržišta – uz pomoć modela Designor i Vantis. Također ne moramo prikupljati podatke istraživanja da bismo ocijenili vaše mogućnosti za inovacije – koristeći našu ekspertizu o strukturi tržišta, možemo procijeniti prodajni potencijal novih proizvoda u različitim kategorijama i na različitim tržištima u vrlo ranim fazama procesa inoviranja.

Studije slučaja

Napravite nove koncepte za 3 dana: međunarodna farmaceutska kuća iz Francuske pronašla je inovativne formate vitamina za koje su smatrali da će povećati učestalost potrošnje. Uz pomoć Insight Accelerator-a, mogli smo napraviti i testirati 40 uvida, zatim napraviti i testirati 20 ideja na temelju pobjedničkih uvida, te na kraju pretvoriti pobjedničke ideje u 5 koncepata – sve za 3 dana.

Brzo dođite do velikih inovacija: Američki lanac restorana je trebao brzo uvesti nove proizvode na svoj meni. S prekonoćnim testiranjem ideja, naš klijent je mogao skratiti proces za dva mjeseca, povećati uspješnost testiranja koncepata za 20% i upola smanjiti troškove.

Utvrdite potencijal novog koncepta: proizvođač je želio uvesti novi brand i razmatrao je tri koncepta. S načinom testiranja koncepata koji smo mi razvili, klijent je dobio informaciju da su profili njegovih koncepata Me too, Precijenjeno i Dobar početak. Odluka da se iskoristi koncept Dobar početak je bila lagana.

/ Izađite s najboljom idejom: željeli smo saznati optimalnu kombinaciju uvida, benefita i mirisa antibakterijskog sapuna. Testiranjem u konkurentnom kontekstu i uz pomoć naših provjerenih modela, mogli smo pronaći najbolju kombinaciju. Rezultati su bili spremni za prognozu i klijent je oblikovao svoje reklame.

Izmjerite mogućnosti za inoviranje bez podataka istraživanja: svjetski proizvođač robe široke potrošnje želio je uvesti inovacije u nekoliko zemalja i u nekoliko različitih kategorija. Pomogli smo im da pronađu nekoliko kombinacija zemalja i kategorije koje su ispunjavale njihove prodajne ciljeve za inovacije. Ove informacije su im pomogle da pokrenu proces uvođenja inovacija i da uštede vrijeme i novac.