OUR SOLUTIONS

Komunikacija, kampanje, brandiranje, promjene ponašanja

Mi u Social Research Institute smo specijalizirani za istraživanja komunikacija koja pomažu našim klijentima u svim fazama ciklusa. Znamo koliko je važno da komunikacije funkcioniraju kad su u pitanju vlade i međunarodne organizacije – posebno u trenutku kada je toliki pritisak da se osigura što više za dati novac.

Klijent

Kako pomažemo klijentima:

  • Identifikacija, segmentacija i profiliranje ključnih ciljnih skupina.
  • Utvrđivanje kako najbolje zainteresirati postojeće i potencijalne ciljne skupine.
  • Postizanje efikasnosti kampanja kroz pre- i post- evaluaciju.
  • Utvrđivanje koji kanali najbolje funkcioniraju kod određenih ciljnih skupina, od tradicionalnih kanala do društvenih mreža.
  • Testiranje i prilagođavanje komunikacijskih poruka i tehnika.
  • Utvrđivanje promjena u društvu i ponašanju.

Rješenja

Mi radimo s klijentima u  vladinom i javnom sektoru, i na nacionalnom i na međunarodnom nivou, da bismo osigurali efikasna istraživanja koja nude podatke o komunikaciji, kampanjama i razvoju brandova. Naša istraživanja pomažu vladama prilikom strateškog planiranja, praćenja i evaluacije, da bi uspješno mogli informirati i zainteresirati javnost i da budu sigurni da građani mogu lako pristupiti državnim uslugama.

Istraživanja o ponašanju primjenjuju bihevioralnu teoriju na društvena istraživanja kada su u pitanju dizajn istraživanja, prikupljanje podataka, analiza podataka i preporuke ili kreiranje intervencija s ciljem mijenjanja određenog ponašanja.

S obzirom da društveno znanstveni model istraživanja nije ‘što funkcionira?’ već ‘što funkcionira za koga i pod kojim okolnostima?’, vjerujemo da je važno prvo dubinski razumjeti ponašanje koje nas zanima i kontekst, prije nego što pokušamo intervenirati da bismo to ponašanje promijenili.

Prilikom dizajna istraživanja iz bihevioralne perspektive, prepoznajemo nedostatke korištenja samo jedne metodologije za razumijevanje pojave koja je tako složena kao ponašanje. Zato se u ovakvim istraživanjima trudimo, kada je moguće, da integriramo odgovarajuću kombinaciju metoda.

Studije slučaja

Proveli smo istraživanja o promjeni ponašanja za niz klijenata da bismo ustanovili zašto ljudi nešto rade (ili ne rade), kao i koji bi postupci/programi stimulirali željeno ponašanje.