Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Lokalna sindicirana istraživanja

Ipsos nudi niz sindiciranih (uključuju više klijenata) istraživanja lokalno i na svjetskom nivou, koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova.

Klijent

Kako mogu ispitati javno mnijenje o glavnim pitanjima od nacionalnog interesa mjesečno?
Kako da saznam stavove i mišljenja pripadnika elite i pripadnika interesnih skupina koje formiraju javno mišljenje?
Kako mogu doći do nezavisnih podataka koji će ispunjavati moju potrebu da budu neutralni?

Rješenja

Sindicirana studija znači istraživanje prevoznih sredstava onih koji ih koriste za odlazak na posao – to je zajedničko vozilo sa zajedničkim troškovima. U sindiciranoj studiji, pretplatnici dijele troškove prikupljanja podataka za grupu osnovnih pitanja. Tako je cijena izvještaja samo dio cijene studije koja bi bila rađena samo za jednog klijenta.

Grupa pretplatnika na to istraživanje dijeli rezultate istraživanja u sindiciranoj studiji. Svaki pretplatnik dobije sveobuhvatan izvještaj o nalazima studije za koje je zainteresiran.

Ipsos nudi niz sindiciranih istraživanja koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova.

Studije slučaja

Glavna prednost ovih istraživanja je da pružaju nezavisan i isplativ pristup interesnim grupama do kojih je teško doći, i da pomažu kompanijama i organizacijama svih vrsta da upravljaju svojom reputacijom, komunikacijama i znanjem o djelatnosti.