Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Međunarodna istraživanja

Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svjetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svjetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni izaći u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada.

Klijent

  • Razumijevanje i analiza ponašanja i stavova građana-potrošača u različitim zemljama i kulturama.
  • Praćenje razvoja fenomena tokom vremena.
  • Razumijevanje poslovne i investicijske klime.
  • Testiranje, praćenje i evaluacija komunikacijskih kampanja koje se provode u više zemalja.
  • Uticaj i efikasniji rad s interesnim skupinama i ljudima čije mišljenje utiče na formiranje stavova opće populacije kroz razumijevanje njihovih gledišta.
  • Evaluacija programa koji se provode u više zemalja, u razvijenim i dijelovima svijeta u razvoju.

Rješenja

Obilje podataka o javnom mnijenju kojima raspolaže Ipsos omogućava našim klijentima da nalaze koji ih zanimaju stave u potreban kontekst – od našeg mjesečnog Global @dvisor istraživanja o stavovima građana u preko 20 zemalja, do specijaliziranih timova koji kreiraju i provode složena socijalna istraživanja u više zemalja istovremeno, koristeći čitav niz kvantitativnih i kvalitativnih pristupa i naše baze podataka. 

Članovi našeg međunarodnog istraživačkog tima su stručnjaci za kreiranje i provođenje složenih socijalnih studija u više zemalja istovremeno, pomoću čitavog niza kvantitativnih i kvalitativnih pristupa. Naša svjetska mreža pokriva 87 zemalja i ima mogućnosti za terenski rad u skoro svakoj zemlji na svijetu.

S iskusnim međunarodnim stručnjacima za istraživanja, najsuvremenijim alatima za koordinaciju i našom metodološkom ekspertizom, našim klijentima iz javnih, privatnih i neprofitnih sektora osiguravamo podatke visoke kvalitete iz skoro svake zemlje na svijetu.

Sindicirano istraživanje
Ipsos Global @dvisor je mjesečno online istraživanje koje uključuje 18500 ljudi u više od 20 zemalja svijeta.

Global @dvisor osigurava podatke i za Ipsos sindicirane izvještaje i za istraživanja prilagođena potrebama individualnih klijenata.  S obzirom da je potpuno fleksibilan alat, može biti prilagođen vašim potrebama – bilo da želite postaviti jedno pitanje ili ispitati širi opseg stavki, i može pokriti svih 25 zemalja ili samo nekoliko.

Svakog mjeseca, Global @dvisor pokriva 63% svjetske populacije i zemlje koje s 82% sudjeluju u svjetskom BDP-u.   

Zemlje i veličina uzorka:  N=1,000:  Australija, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Indija, Italija, Japan, Španjolska i SAD.

N=500:  Argentina, Belgija, Čile*, Kolumbija*, Mađarska, Izrael, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Južna Koreja, Švedska i Turska.

Plan za 2016: Istraživanje se provodi  trećeg ponedjeljka svakog mjeseca, a podaci se isporučuju drugog utorka sljedećeg mjeseca.

Globalni sindicirani izvještaji

PCSI – provodi se od 2010, The Thomson Reuters/Ipsos Monthly Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) je mjesečno, nacionalno reprezentativno istraživanje stavova potrošača o trenutnom i budućem stanju lokalne ekonomije, o ličnoj financijskoj situaciji, štednji i povjerenju kao uvjetu za velika ulaganja.

The Economic Pulse of the World – Ovaj mjesečni G@ izvještaj ispituje stavove građana o trenutnoj situaciji u ekonomiji njihove zemlje, radi sticanja globalnog uvida.

Istraživanja prema potrebama naručitelja

Ipsos redovito provodi kvantitativna i kvalitativna istraživanja na općoj populaciji, kao i ciljana i elitna istraživanja širom svijeta. Broj i kvaliteta naših složenih studija u više zemalja istovremeno su bez konkurencije. Tokom proteklih nekoliko godina smo uspješno proveli vrlo velike studije za niz klijenata, za svjetske i nacionalne organizacije, uključujući i međunarodne financijske institucije, UN agencije, internacionalne i multilateralne institucije i agencije, internacionalne zaklade i NVO, akademske institucije i druge organizacije s međunarodnim fokusom.

Studije slučaja

Istraživanje rađeno za jednu financijsku instituciju ispitivalo je stavove pripadnika romske i ne-romske populacije u zemljama Srednje i Jugoistočne Evrope, kao prvi korak k poboljšanju života Roma, kroz razumijevanje stavova i percepcija koje sprečavaju njihovu integraciju u šire društvo.

Vladina agencija odgovorna za pružanje međunarodne pomoći je mjerila ekonomske i društvene troškove nasilja nad ženama i djevojkama u zemljama s niskim i srednjim prihodima. Studija je osigurala nove empirijske dokaze o ekonomskim i socijalnim troškovima nasilja nad ženama i djevojkama, informirala javnost i usmjerila socijalne politike kada su u pitanju zakonski okvir, zdravstvene i socijalne usluge, kao i promjena društvenih normi koje stoje u osnovi nasilja nad ženama.

Jedan veliki proizvođač energije je ispitao koji su to najveći problemi na nivou mjeseca, da bi unaprijedio svoj rad.

Jedna međunarodna neprofitna mreža je koristila G@ za godišnje istraživanje na građanima u 24 zemlje o njihovim stavovima o rastućim prijetnjama širom svijeta. Rezultati se koriste za praćenje zabrinutosti građana iz godine u godinu i daju uvid vladama u to što njihovi građani misle.

Jedno međunarodno udruženje je koristilo G@ da napravi istraživanje o radno aktivnom stanovništvu u preko 20 zemalja i da ispita njihove stavove o preseljenju radi zaposlenja. Rezultati su organizaciji donijeli veliko priznanje, i unaprijedili je u međunarodno priznatog igrača u njenom području djelovanja