Mediji & Brandovi: Ipsos Connect
Mediji & Brandovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Planiranje i kreiranje sadržaja i komunikacija

Fantastični sadržaji i kampanje počinju s idejama koje dobro zvuče. Bez obzira osmišljavate li glavnu poruku za vođenje kampanje i sadržaja za više tačaka kontakta, ili planirate najefikasnije medijske strategije kako biste došli do prave publike u odnosu na ciljeve vaše glavne kampanje, Ipsos Connect vam pruža uvide pomoću kojih to možete bolje napraviti.

Klijent

Svijet koji nastanjuju brandovi se brzo mijenja. Fragmentacija medija, umnožavanje platformi i dramatične promjene u ponašanju otežavaju vašem brandu da prokrči sebi put i privuče pažnju. Također je teže odrediti kako najbolje rasporediti oskudne resurse na više tačaka. Trebalo bi odvojiti veći budžet za digitalne platforme, ili je još uvijek najsigurnije igrati na kartu televizije?

Istovremeno se uloga brandova u životu ljudi i način na koji ih biraju sporije mijenjaju. Prema našem iskustvu, brandovi koji usmjeravaju svoje napore na stvaranje velikih ideja i planiranje kako najbolje ostvariti ciljeve svoje kampanje preko medija osvajaju pažnju gledatelja i stvaraju želju za brandom.

Rješenja

Istraživanje komunikacija u ranoj fazi kako bi se omogućilo stvaranje kampanja koje pokrivaju više dodirnih tačaka u cilju izgradnje branda kroz snažnu Big Idea 

Poruke komunikacije (big ideas) su važnije nego ikada prije. One mogu osnažiti kreativne slobode kristalizacijom strategije za sve komunikacije branda. One mogu dovesti do izuzetnih komunikacija koje mogu proći u različitim regijama i formatima. Ipsos Connect pruža detaljne povratne informacije od strane potrošača o porukama branda koje se koriste kao smjernice za vođenje čvrstih, usmjerenih, kreativnih, konzultativnih sastanaka s klijentom.

Bez obzira na poslovne potrebe, brand ili tržište, mi koristimo kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, tradicionalnih i onih koje se tek pojavljuju (npr. System 1 measures, social, instant communities), da bismo učili i koristili u okruženju koje njeguje i razvija big ideas.

Studije slučaja

Surađivali smo s brandom prehrambenih proizvoda kako bismo pomogli da uđe u značajnu i osvježenu priču o brandu. Nakon što smo identificirali emocionalnu poruku, klijent i agencija su se usmjerili na kreiranje ideje koja ne samo da je dovela do snažnog utjecaja branda u regiji, već i do online kampanje koja se proširila brzo poput požara.

Klijent, koji troši oko $ 2M na lokalnom nivou, razmatrao je smanjenje izdvajanja za TV u okviru svoje grupe medija. Rezultati studije MediaTIPs su pokazali da prethodna alokacija sredstava na medije od $ 2M nije bila optimalna i da bi smanjivanje ukupne potrošnje na TV negativno utjecalo na ključne ciljeve branda u smislu njegove poznatosti i razumijevanja.