Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
Inovacije i brand strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rješenja u zdravstvu

Raspoređeni u 40 zemalja, naših 600 eksperata koji se bave istraživanja iz područja zdravstva podržava naše klijente tokom cijelog ciklusa života branda.

Klijent

1. Ekonomska strategija: kako da identificiram prave alate u pravo vrijeme za komercijalizaciju?

 • Kako izgleda budući rast ovog tržišta?
 • Koje su potencijalne mogućnosti za moj resurs?
 • Kako da odredim prioritete?
 • Kakva je struktura tržišta i na šta da se fokusiram?
 • Kakav dizajn klinike će biti uspješan?
 • Kako da određujemo cijene na najbolji način? 

2. Lansirajte najbolje: kako da kreiram i izgradim svoje brandove?

 • Kako da gradim anticipaciju i potražnju korisnika?
 • Koja je optimalna strategija lansiranja mog branda?
 • Kako da postavim cijene koje će se najviše isplatiti?
 • Kako da kreiram najbolju poziciju za moj brand?
 • Kakva bi trebala biti moja reklamna strategija?
 • Kako da organiziram i usmjerim svoj prodajni tim?

3. Optimizacija učinka: kako da maksimiziram potencijal branda?

 • Kakva taktička unapređenja će doprinijeti da moj brand brže dostigne najveću prodaju?
 • Kako da ubrzam put k najvećem mogućem udjelu za moj brand i obranim se od strategija konkurencije?
 • Je li pozicija mog branda u skladu s ciljanim potrošačima?
 • Kakav je uticaj (povrat ulaganja) moje tržišne aktivnosti?
 • Kako percipiraju mene u odnosu na konkurenciju?
 • Kako da zaštitim svoj brand od generičke konkurencije?

4. Protok i iskustvo pacijenata: Kako da shvatim iskustvo pacijenata u kompleksnom okruženju s više interesnih grupa?

 • Gdje se uklapa/bi se mogao uklapati moj proizvod u tok liječenja?
 • Šta bih trebao napraviti da bih unaprijedio tržište za moj proizvod?
 • Kakav je protok populacije pacijenata kroz sistem liječenja?
 • Koliko je važno zdravstveno osiguranje za tok liječenja?
 • Kakve odluke donose pacijenti i kada?
 • Kako najbolje komunicirati s pacijentima koji pate od određenih bolesti?

Rješenja

Mi koristimo sveobuhvatne pristupe, terapeutsku ekspertizu i poznavanje tržišta da bismo stavili potrebe klijenta u fokus:

 • Integrirani istraživački okviri: Svakom klijentu dajemo najbolje što Ipsos ima, koristeći najadekvatnije metodologije iz naših portfelja – često kreiramo naručena rješenja koja kombiniraju prilagođena, sindicirana i druga istraživanja. Također redovno koristimo najnovije istraživačke tehnike iz drugih područja da bismo odgovorili na poslovna pitanja naših klijenta iz zdravstva. 
 • Realni prikaz propisivanja lijekova na recept na globalnoj razini: Naše Global Therapy Monitors rješenje obuhvaća najveći portfelj sindiciranih podataka o propisivanju lijekova – a mi smo uspješni u kombiniranju sindiciranih i naručenih pristupa da bismo osigurali dublje uvide i veću vrijednost. Dostupne su i dodatne sindicirane usluge koje koriste Therapy Monitor podatke. Više na.
 • Globalni centri izvrsnosti - Centres of Excellence (CoEs): Naši globalni centri izvrsnosti koriste našu ekspertizu i liderstvo kroz naše timove u 44 zemlje. Pokrivamo: onkologiju; virologiju i bolesti jetre; autoimune bolesti; dijabetes; rijetke bolesti; medicinsku uređaje i dijagnostiku; naprednu analitiku; dokaze, vrijednost i pristup na svjetskom nivou; prikupljanje podataka u zdravstvu; Digital; i Connected Health.

Studije slučaja

Praćenje brandova u onkologiji na svjetskom nivou
Da bi potkrijepio svoje strateške odluke, naš klijent iz područja farmacije želio je rezime svih svojih brandova, da bi vidio njihov učinak međusobno i u regiji. Koristeći ekspertizu i resurse Centra izvrsnosti za područje onkologije, Ipsos je objedinio različite izvore podataka da bi postigao klijentov cilj: Global Oncology Monitor (najsveobuhvatnija svjetska sindicirana baza podataka o liječenju karcinoma); naručenu studiju o registraciji pacijenata i naručeni upitnik o klijentovim ključnim KPI-ovima. Klijent sada može pratiti učinak svih svojih brandova kroz niz ključnih indikatora učinka. Isporuka preko portala znači da je viša uprava globalno usuglašena, a prednosti sindiciranog i objedinjujućeg pristupa daju dodatnu vrijednost.

Connected Health – uređaji koji se nose na tijelu, aplikacije, biosenzorni uređaji i druge nove tehnologije se koriste za praćenje i upravljanje našim zdravljem – potencijalno mijenjaju igru globalno. U skladu s tim, Ipsos Healthcare je proveo prvo Ipsosovo međunarodno istraživanje na Connected Health 2016, dajući sveobuhvatnu sliku o shvaćanju i korištenju connected health. Obuhvaćajući 3 kontinenta i 11600+ intervjua s općom populacijom, liječnicima i pacijentima, izvještaj također uključuje jedinstvenu segmentaciju prema preferenciji tehnologije među pacijentima koji pate od dijabetesa tipa 2s. Do danas, rezultati su predstavljeni na HIMSS mHealth konferenciji i Health 2.0; oni koji su kupili izvještaj mogu koristiti uvide za razvijanje proizvoda, razumijevanje neispunjenih potreba, oblikovanje poruka, identifikaciju kanala komunikacije i još mnogo više.

Globalno prikupljanje podataka o uticaju biosimilara
S obzirom da je u tijeku uvođenje ‘biosimilara’, jako je važno razumjeti kakav će uticaj ovi proizvodi imati na sadašnji način liječenja – i za proizvođače brandiranih proizvoda i za one koji razvijaju biosmilare. Ipsosovo sindicirano istraživanje o uticaju AI biosimilara nudi sveobuhvatno rješenje usmjereno na budućnost. Ono kombinira istraživanje percepcije među liječnicima i fondovima, s opsežnim podacima o pacijentima iz Ipsosovog istraživanja Global Therapy Monitors. Nakon primjene napredne analitike na ove podatke, dobivamo tržišne mape budućnosti za AI biosimilare. Pretplatnici (i farmaceutske i biotehnološke kuće) su stekle uvid u stopu prihvaćanja biosimilara, moguće populacije pacijenata, karakteristike koje će pospješiti upotrebu biosimilara i mnogo više.