Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs

Socijalna istraživanja i korporativna reputacija

OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs je specijaliziran za provođenje istraživanja javnog mnijenja, istraživanja o elitnim interesnim skupinama i kompanijama, i istraživanja o medijima, pomoću kojih klijenti mogu rješavati svoje probleme ili unaprijediti svoju reputaciju.