87 % dnešních nákupních rozhodnutí probíhá až v místě prodeje

Mj. vyplývá ze studie Shopper Engagement Study Czech Republic 2015,...

Mj. vyplývá ze studie Shopper Engagement Study Czech Republic 2015, kterou zveřejnily v prosinci 2015 výzkumná agentura Ipsos a POPAI CE.

Jedná se o unikátní 360° výzkum nakupování v českých hypermarketech a supermarketech. Celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo mimo jiné analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií. 

Průzkum proběhl v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách supermarketových a hypermarketových maloobchodních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa. Metodologie a analytické přístupy byly inspirovány globálním výzkumem organizovaným již od roku 2009 centrálou POPAI v USA.

Projekt byl realizován za podpory partnerů Budějovický Budvar, Coca-Cola HBC Česká republika, Coty Česká republika, Stock Plzeň-Božkov a UNILEVER ČR. Odbornými partnery projektu byly Marketingový institut a Katedra informačních technologií VŠE Praha.

 

Pokud vás zajímá:

  • kdo jsou současní nakupující zákazníci
  • jaké jsou nákupní zvyklosti českých spotřebitelů
  • jaký vliv mají letáky při plánování koupě
  • jaký význam má využití mobilních telefonů při nakupování
  • jaký význam mají věrnostní karty prodejen
  • jaká je průměrná délka nákupu
  • jaká je míra nákupního rozhodnutí v místě prodeje
  • jaký je vliv POP médií na prodej – Display lift index

... a odpovědi na řadu dalších otázek, pak je studie přesně pro vás.

 

Detailní výsledky průzkumu jsou skvělou příležitostí pro všechny společnosti, které chtějí lépe porozumět modernímu trhu, hlouběji poznat českého zákazníka a vlivy na jeho nákupní rozhodování v různých produktových kategoriích v rámci specifik sledovaných maloobchodních formátů.

Po sběru dat a rozsáhlých analýzách byly finalizovány výstupy, které budou nejen pomáhat k účinnějším in-store aktivitám, ale především přispívat ke zlepšování míst prodeje.

Výstupy průzkumu je možné získat ve dvou typech standardizovaných agregovaných reportů a v reportech na úrovni jednotlivých produktových kategorií.

Základní výstup naleznete zde.

Pro další informace kontaktujte:
Miroslav Paška, Account Director, Ipsos Marketing - miroslav.paska@ipsos.com
Daniel Jesenský, Vice-prezident POPAI CE - daniel.jesensky@dago.cz
Daniela Krofiánová, General Manager, POPAI CE - dkrofianova@popai.cz

Spotřebitel a zákazník