Automotive | Analytics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Analytika

OUR SOLUTIONS
Jak předpovědět míru využívání jednotlivých způsobů mobility a budoucího prodeje automobilů.

Nástroj Mobility analytics pomáhá klientům lépe řídit rizika díky speciálním analýzám vnímání a elasticity cen, analýzám stávajících prodejů, modelům pro odhady vývoje tržních podílů a objemů prodejů. Zároveň může být zaměřen i na potenciál využívání nových nabídek řešení mobility. 

Nejčastěji se tyto analýzy používají jako modul v rámci klinik před uvedením na trh zaměřených na cenotvorbu nebo marketing, kde bývá zahrnuta pokročilá analytika, která pomůže s porozuměním potenciálu, preference, tržního podílu a objemu prodejů nového modelu. Může se ale jednat i o samostatný průzkum, který má zjistit, jak spotřebitelé vnímají ceny různých funkcí a/nebo balíčků.

Pokročilé analytické nástroje, jako je metoda conjoint, konfigurátor a celá řada dalších optimalizačních technik, jsou využívány spolu s nejnovějšími nástroji simulace trhu pro co nejrealističtější predikce cenotvorby a prodejů.

Ipsos disponuje Marketing Science týmy složenými z odborníků na kalibrační a validační techniky. Díky rozsáhlým zkušenostem s predikcemi jsou jejich výsledné odhady mnohem blíže následnému reálnému výkonu na trhu, než jaké vycházejí z přímých zpětných vazeb spotřebitelů.