Vztahy se zákazníky a zaměstnanci: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Angažovanost zaměstnanců

Zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co každá firma má. Vyrábějí produkty, jsou v kontaktu se zákazníky, zajišťují provoz společnosti. Pokud nejsou spokojení a motivovaní, nebudou spokojení ani zákazníci, a to se odrazí na obchodních výsledcích. Angažovaní zaměstnanci jsou také klíčovým faktorem jakékoli úspěšné změny.

Klientský kontext

 • Jak moc jsou lidé angažovaní v jednotlivých týmech?
 • Podporují strategii firmy a jsou ochotní udělat něco navíc?
 • Jaké jsou silné a slabé stránky?
 • Jak můžeme podpořit manažery, aby dělali svou práci co nejlépe?
 • Jak fungujeme v době sociálních médií?
 • Jak připravit Employer Value Proposition, aby podporovala zapojení vašich talentů a zároveň byla atraktivní pro potenciální zaměstnance?

Řešení

Připravujeme programy, které vyhodnocují, srovnávají a posilují zapojení vašich lidí.

V čem jsme odlišní? Kromě výsledků výzkumů přinášíme praktické vhledy a řešení a podporu při implementaci.

Pracujeme s vámi dle potřeby na globální či lokální úrovni, abychom společně připravili skutečně efektivní program zapojení vašich zaměstnanců.

Výzkum angažovanosti (zapojení) zaměstnanců

 • Vyhodnotíme úroveň angažovanosti napříč vaší organizací, zmapujeme změny v čase.
 • Definujeme vhodné indikátory pro vyhodnocení a srovnání vašich výsledků.
 • Proměníme váš průzkum angažovanosti v nástroj, díky kterému se budou moci vaši manažeři zlepšovat, snáze implementovat změny a zvyšovat zapojení svých týmů.

Nastavení a sledování vaší Employer Value Proposition

 • Zmapujeme vnímání vaší společnosti mezi stávajícími a potenciálními zaměstnanci nebo analyzujeme již dostupné informace.
 • Navrhneme ucelenou Employer Value Proposition s ohledem na vaši strategii.
 • Pomůžeme vám oslovit zaměstnance s vysokým potenciálem.
 • Otestujeme vaši náborovou kampaň.
 • Monitorujeme vaši online i offline reputaci.
 • Vyhodnotíme vaše kariérní stránky a další náborové kanály.

Případové studie

Globální společnost v oblasti energetiky si v roce 2012 stanovila angažovanost zaměstnanců jako klíčovou pro svoji HR strategii. V Ipsosu pro tuto společnost realizujeme každoroční průzkum angažovanosti, při kterém oslovujeme více než 140 000 zaměstnanců v 10 zemích. Původním cílem bylo nastavit unikátní globální program měřící angažovanost zaměstnanců, mapující firemní kulturu a klima uvnitř společnosti. Nyní je celý proces manažery považován ne za výzkum, ale za manažerský nástroj a důležitý pilíř rozvoje společnosti.

Významná potravinářská společnost se s ohledem na svůj růst a ambiciózní náborové plány rozhodla přehodnotit svojí Employee Value Proposition (EVP). Po rozsáhlé analýze existujících dat proběhl kvalitativní výzkum v 8 zemích. Zahrnoval jak pohled zevnitř (nováčci ve firmě i zaměstnanci a manažeři v různých fázích zaměstnanecké cesty), tak pohled zvenku (např. mladí profesionálové v obchodních i technických pozicích). V součtu Ipsos zrealizoval 60 skupinových diskusí v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii v průběhu jednoho měsíce.