Behaviour Insights | Retail Performance | Ipsos
Retail Performance

Behaviorální insighty

OUR SOLUTIONS
Pochopení cesty k aktivaci zákazníka.

Detailní pozorování chování, sledované jako součást procesu mapování cest zákazníků, je klíčem k růstu prodejů a podpoře loajality.

Nakupující vykazují určité chování, když procházejí obchodem. Mohou mít jasný cíl, rychle projít ochodem a vyzvednout jen několik položek, nebo strávit delší dobu procházením se po obchodu před definitivním rozhodnutím. Úspěšné značky dobře znají své spotřebitele, takže prezentují své obchody způsobem, který spouští pozitivní reakce, jako je například aktivace a angažování spotřebitele. Poskytování lepších služeb šitých na míru zákazníkům, jako např. pomoc s nalezením toho, co nakupující přesně potřebuje, je nezbytné pro každého obchodníka, který chce vylepšit svojí pozici.

Rozvoj správné strategie k motivaci nakupujících za pomoci různých touchpointů maximalizuje dobu pobytu zákazníka v prodejně a zvyšuje prodej.

Naše analýzy jsou klíčem k:

  • zvyšování opakovaných návštěv monitorováním činností, které tyto opakované návštěvy podporují;
  • rozšiřování zákaznické základny a identifikování doby, kdy noví zákazníci vstupují do vašeho obchodu;
  • zvýšení průměrné transakční hodnoty (Average Transaction Value, ATV) vytvořením navigačních tras do doplňkových produktových zón;
  • řízení toku zákazníků, aby se předešlo problémům a překážkám;
  • zajištění návratnosti investic z window displejů monitorováním toho, jak jejich zapojení vede k nákupu produktu;
  • budování podrobných zákaznických profilů a sledování kompletních nákupních cest.

Ipsos Behavior Insights, využívající kognitivní reakce v reálném životě, vám pomůže transformovat prodeje a přiblížit se k rozhodovacímu procesu vašich zákazníků.

Naše informace vám pomohou učinit významná obchodní rozhodnutí na základě skutečného chování a reakcí na uspořádání vašich prodejen. Tato vylepšení v oblasti řízení zákaznických zkušeností zaručí pozitivní odlišení vaší prodejny od konkurentů a zvýší počet zákazníků.

Obchodní výhody plynoucí z výzkumu založeného na pozorování a monitoringu mohou být velmi účinné a revoluční. Sladění prodejny s chováním zákazníků posílí užší vztahy a zefektivní výdaje spojené s prodejní plochou.