Češi jsou ve srovnání s ostatními národy více v obraze

V rámci mezinárodního výzkumu agentury Ipsos se ukázalo, že...

Češi jsou ve srovnání s ostatními národy více v obraze

V rámci mezinárodního výzkumu agentury Ipsos se ukázalo, že Česká republika patří mezi země, kde mají obyvatelé široké vědomosti o různých faktografických údajích.

Populaci 40 zemí světa byly položeny otázky, které se týkaly odhadu počtu obyvatel jejich země nyní a v roce 2050, dále investování do zdravotnictví, vlastnictví bydlení aj. Odpovědi se pak konfrontovaly se skutečnými údaji. A Češi uspěli! Pro Českou republiku byl spočítán vysoký index informovanosti, který nám zajistil 4. místo z celkového počtu 40 zemí světa. Umístili jsme se hned za Jižní Koreou, Velkou Británií a Nizozemím, které vyhrálo. Až za ČR skončilo Německo (6.), Polsko (11.), Maďarsko (14.), Rusko (26.) i USA (35.).

Výsledky nás potěšily na rozdíl od různých žebříčků konkurenceschopnosti, kde se většinou Česká republika objevuje na nepříliš lichotivých místech.

Vybrané výsledky týkající se např. odhadu vynaložené částky státu na zdravotní péči, znalosti počtu obyvatel aj. naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva Ipsos z 8. 2. 2017

Výsledky globálního výzkumu agentury Ipsos „Perils of Perception“, který byl realizován v prosinci loňského roku v 40 zemích světa naleznete na této adrese.

Společnost