Češi znají význam jater v těle, o hrozbě jejich onemocnění toho ví málo

Přestože jsou si Češi vědomi důležitosti jater v těle, znalost symptomů upozorňujících na jejich onemocnění je poměrně nízká. Nealkoholovou tukovou chorobu jater nebo steatózu jater, které někdy mohou vést až k jaterní cirhóze, zná blíže jen 12 % lidí. V české populaci není patrný širší přehled o rizikových faktorech této choroby. Ukázal to výzkum agentury Ipsos realizovaný v lednu 2020.

Obecné povědomí o funkci jater v těle je v ČR poměrně vysoké. Uznávaná je hlavně jejich role v podpoře imunity a detoxikaci. Téměř 2/3 lidí souhlasí, že je třeba se o svá játra nějakým způsobem starat. 
Co se týče prevence onemocnění jater, výzkum ukázal relativně nízké povědomí o příznacích naznačující problémy s tímto orgánem. Nejčastěji je uváděna únava a slabost (2/5 dotázaných), avšak více než 1/3 Čechů neví nebo si s jejich onemocněním nespojuje žádný symptom.
O ztučnění jater neboli steatóze se nejčastěji mluví v souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu. Existují ale i další faktory, v dnešní době stále častější, které játra poškozují a mohou způsobit i cirhózu. Mezi ně patří například nezdravý životní styl a některá onemocnění.
Znalost tzv. nealkoholové tukové choroby jater (komplex na sebe navazujících poškození jater, zkratka NAFLD) je relativně nízká. Ačkoli 1/3 Čechů o tomto onemocnění někdy slyšela, pouze 12 % ví, co nealkoholová tuková choroba jater znamená. Proto je také nebezpečí tohoto onemocnění vnímáno jen částečně. 2/3 všech dotázaných nemá pocit, že by toto onemocnění mohlo být nebezpečné a vést k cirhóze jater. Naproti tomu ti, kteří o nealkoholové tukové chorobě jater někdy slyšeli, logicky pociťují hrozby spojené s tímto onemocněním výrazně častěji (77 %). 
Zajímavá je percepce rizikových skupin tohoto onemocnění. Bez ohledu na znalost nealkoholové tukové choroby jater (NAFLD), 54 % Čechů správně ví nebo předpokládá, že tato nemoc může postihnout všechny věkové skupiny, 1/5 dotázaných pak uvádí, že ohroženou skupinou jsou hlavně starší lidé.

Povědomí o nealkoholové tukové chorobě jater

V populaci není příliš povědomí o rizikových faktorech a spouštěčích nealkoholové tukové choroby jater (žádný z nabízených faktorů nedosáhl ani polovičního podílu mezi respondenty). Více než 1/3 dotázaných uvedla, že žádný možný spouštěč této nemoci nezná. Lidé s vysokoškolským vzděláním a ti, kteří už někdy o nealkoholové tukové chorobě jater (NAFLD) slyšeli, si logicky uvědomují rizikové vlivy podstatně více.

Spouštěče / rizikové faktory

Detailní výsledky najdete v přiloženém reportu.

Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1099 respondentů pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 8. do 13. ledna 2021. 

Spotřebitel a zákazník