Co přinesl rok 2016 v Ipsosu

Pro týdeník MarketingSalesMedia odpovídal Jakub Malý...

Co přinesl rok 2016 v Ipsosu

Pro týdeník MarketingSalesMedia odpovídal Jakub Malý, Managing Director, IPSOS CZ & SK.

V marketingovém výzkumu se nadále prosazují jednoduchá a chytrá řešení, která dokážou být zároveň dostatečně akční pro business zadavatele. Na výzkumné agentuře je pak smysluplně využít dostupné technologie a znalost společnosti i jednotlivých cílových skupin k tomu, aby simplifikace neznamenala degradaci z hlediska hodnoty získaných informací pro business klientů.

Proto se pasivní měření (nedotazovaná, ale pouze zaznamenávaná data), web & social listening. facial coding či EEG testování, nebo expresní kvantitativní výzkumy s výsledky do několika hodin přes náš Instant Research, staly běžnou součástí naší výzkumné praxe.

Imperativem marketingového výzkumu je vždy snaha o maximální přiblížení realitě zkoumaných cílových skupin – a jak z hlediska prostředí virtuálního (celá digitální oblast včetně sociálních sítí), tak i prostředí fyzického (ve smyslu geografické blízkosti). A to byl také důvod pro založení celosvětového Global Support Centra pro mystery shopping v Praze během roku 2016. Aktuálně s jeho pomocí pokrýváme 88 zemí na 5 kontinentech a máme zaměstnance (zatím) 11 různých národností kvůli pružné jazykové lokalizaci i project managementu. Toto centrum funguje jako virtuální koordinační hub, s mnohdy nezbytným cestováním po celém světě, právě kvůli fyzické blízkosti, bez níž se některé náročné projekty nedají uskutečnit.

Snaha být blízko klientům i cílové skupině byla důvodem otevření naší pobočky ve Vídni v roce 2016. I zde jsme dlouhodobě pociťovali nutnost lokální prezence, abychom mohli významně promluvit do rakouského marketingového výzkumu. Reakce klientů nám dávají jednoznačnou zpětnou vazbu, že se jedná o správný krok. Pobočka se začlenila do clusteru Central Europe řízeného z Prahy. 

Taktéž pokračujeme i v rozšiřování týmů v Praze i Bratislavě – vždyť jen v pražské kanceláři se denně potkává více než 200 zaměstnanců.

Během roku 2016 nás v Ipsosu těšil také velký zájem marketingových odborníků o naše vzdělávací semináře, kde se celkově vystřídalo více než 400 účastníků. Tyto aktivity nám dělají velkou radost a nadále budeme pokračovat ve výběru zajímavých témat na základě preferencí marketingových profesionálů.

Za tímto „samozřejmým“ vývojem stojí mimořádné nasazení všech lidí v Ipsosu.

Děkujeme za spolupráci a důvěru všem zaměstnancům, klientům i partnerům a přejeme úspěšný rok 2017!

Společnost