Healthcare Commercial Insights
Healthcare

Commercial Insights v healthcare oblasti

OUR SOLUTIONS
Pomáháme našim klientům s definováním a rozpracováním komunikačních a prodejních strategií. Prostřednictvím výstupů z výzkumu jim pomáháme při rozhodování ohledně prioritizace zdrojů a prostředků, přípravy potenciálních změn ve standardech péče a očekávaného vlivu konkurence.

Spolupracujeme s klienty při přípravě uvedení nových produktů na trh, stejně jako v případě relaunche stávajících přípravků. Díky tomu, že umíme stanovit míru vlivu zainteresovaných účastníků a zároveň porozumět roli pacientů a jejich potřebám, pomáháme klientům maximalizovat potenciál jejich produktů.

Mít k dispozici relevantní Commercial insights v rámci celého životního cyklu produktu, to je jeden z klíčových faktorů na trhu v oblasti healthcare.                                                                Úkolem naší nabídky “Commercial Insights” je pomoci klientům uspět v tomto náročném prostředí. Poskytujeme řešení pro výzkum trhu, v procesech inovace a komercializace nabízíme odborné vedení a konzultace. Prioritou pro nás zůstávají zájmy všech zainteresovaných účastníků, se speciálním důrazem na roli a zájmy pacientů.

Zdravotnictví nyní prochází zásadní změnou vlivem technologií, narůstajícími možnostmi konektivity, neustálými změnami v oblasti léků a přístrojů a míry zainteresovanosti a posílení vlivu pacienta. Roste zájem o vzácné pacientské populace, čímž jsou na farmaceutické společnosti vyvíjeny nové požadavky ohledně porozumění vzácným nemocem a různým novým, menším populacím pacientů, stejně jako jejich potřebám.

V čem spočívá síla “Commercial Insights” Ipsosu?

  • Globální expertní centra pro různá stádia životního cyklu produktu v rámci stávajících oblastí, na které se zaměřují naši klienti, stejně jako utváření těchto center pro nové oblasti a inovativní výzkumné metody ve zdravotnictví.
  • Vedoucí postavení na trhu real-world evidence prostřednictvím Global Therapy Monitors a Global Oncology Monitor.
  • Rozsáhlý globální tým odborníků v oblasti analýzy dat, kteří jsou specialisté pro práci se specifickými datovými soubory a jsou seznámeni s požadavky, které jsou kladeny na oblast zdravotnictví.
  • Healthcare týmy, které se globálně starají o klíčové klienty jak na celosvětové, tak i regionální a lokální úrovni v rámci všech klíčových trhů – a to vše v rámci globální sítě, pomocí které sjednocujeme naše vědomosti a přístupy.
  • Náš tým Commercial Insights je doplněný o týmy Commercial Strategy&Advisory Services, Access and Health Economics and Outcomes Research (HEOR).