Observer|Count
Observer

Count

OUR SOLUTIONS
Měření provozu jako podpůrný prostředek pro optimalizaci v maloobchodě a v dopravě.

Pokročilé řešení pro sčítání lidí a vozidel, ať celostátní nebo na vybraných místech – na ulici, v obchodě, v dopravě.

Spolupracujeme s úřady, dopravními a maloobchodními společnostmi, které posuzují, kde a jak docílit optimalizace provozu nebo optimalizace výkonnosti obchodu a služeb.

Úřady

Realizujeme celonárodní sčítání dopravy. Nabízíme přesné metody sčítání provozu, jež zobrazují údaje o objemu a toku dopravy, a pomáhají tak klientovi v rozhodování o investicích do infrastruktury a environmentální politiky. Naše údaje o provozu se také používají k optimalizaci silničních sítí a k aktualizaci map měst, regionů nebo zemí.

Dopravní společnosti

Obvykle počítáme cestující vstupující nebo vystupující z dopravních prostředků (autobus, metro, tramvaj, vlak) nebo například jestli stojí nebo sedí. Pomáháme tak navrhnout počet potřebných přepravních jednotek, a zlepšit tak spokojenost zákazníků. 

Maloobchodníci

Počítáme provoz vozidel a pohyb lidí poblíž obchodů, počty zákazníků vstupujících do obchodů nebo z nich vystupujících. Pomáháme našim klientům sledovat výkonnost jejich maloobchodních prodejen.  Často vyhodnocujeme míry “konverze” (poměr lidí vstupujících do obchodu a těch, co něco nakoupili), vytváříme “heat” mapy (počty lidí v kombinaci s časem stráveným ve sledovaných zónách). Můžeme také sledovat dopravu na klíčových křižovatkách, a navrhnout tak optimální lokalitu pro nový obchod, zlepšit parkovací možnosti apod.
 

Inovativní měřící nástroje nabízejí pohodlný a rychlý způsob záznamu lidí a provozu dopravy

  • tazatelé provádějí měření s mobilní aplikací uzpůsobenou na míru podle potřeb klienta;
  • řešení s automatickými sčítači: speciální videokamery, sensory a skenery;
  • silniční kamery nainstalované přímo úřady;
  • rozsáhlé digitální možnosti: GPS, hlasový záznam.

Rozsáhlá a přesná data

  • přímý přístup k datům prostřednictvím webového portálu;
  • zprávy doručené ve formátu usnadňujícím rychlou interpretaci.

Globální pokrytí při udržení standardů vysoké kvality

  • 140+ zemí s rozsáhlou tazatelskou sítí;
  • jednotný přístup napříč zeměmi, regiony a městy.