Creative Development | Campaign strategy | Ipsos
Creative Excellence

Creative Development

OUR SOLUTIONS
Nastavení strategie kampaně.

Creative|Labs

Urychlete proces vývoje kreativy pomocí výstupů, které obdržíte v týž den, kdy probíhá jejich testování. Pomohou Vám porozumět tomu, jak lidé reagují na danou kreativu a jakým způsobem ji lze optimalizovat ať již ve formě kreativního zpracování nebo doručené myšlenky.  Tento výzkum identifikuje kreativní cestu, která nejlépe a nejefektivněji doručuje zamýšlené sdělení. Díky účasti všech zainteresovaných stran (agentura, marketing, oddělení insightu) napomáhá získat důvěru ve správnost rozhodnutí o další komunikační strategii. Více informací zde:

Creative|Qual

Pomocí tohoto typu výzkumu objevujete insighty a nové možnosti, které mohou být použity ve vaší komunikaci. Prostřednictvím pozorování, které předchází následnému dotazování, odhaluje tento výzkum kritická místa, vytváří silné prvky příběhu a nachází vhodné příležitosti. Pomáhá najít a spoluvytvářet komunikační koncepty a formovat jejich exekuční zpracování.  Tento výzkum identifikuje kreativní cestu, která nejlépe a nejefektivněji doručuje zamýšlené sdělení. Nabízíme několik variant řešení, které pomáhají vyhodnocovat a vylepšovat danou kreativu opakovaně a v reálném čase.

Náš unikátní přístup je navržen tak, aby již zpočátku podpořil proces vývoje kreativy pro maximalizaci vaší investice a optimalizaci kreativy prostřednictvím doručených insightů. Kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, rozšířených o neurovědecký přístup, dokážeme odpovědět na otázky “co?”, “proč?” a “jak?”.