Creative In-Market | Advertising | Ipsos
Creative Excellence

Creative In-Market

OUR SOLUTIONS
Monitorujte, vyhodnocujte a optimalizujte kampaň v jejím průběhu nebo po jejím nasazení.

Vyhodnocujte efektivitu vašich reklam napříč řadou mediálních kanálů a jejich schopnost zaujmout, prorazit a přispět tak ke krátkodobému a dlouhodobému dopadu na vaši značku. Ponořte se do hloubky a zaměřte se na konkrétní prvky kreativy s cílem optimalizace v průběhu jejího nasazení. Využijte rozsáhlou diagnostiku k zjištění, co v reklamě funguje, a využijte tyto znalosti při plánování vašich dalších kampaní i nastavování komunikační strategie napříč zeměmi a značkami.

Ipsos pracuje s klíčovými ukazateli měření zapamatovatelnosti reklamy, jejího přiřazení ke značce a následným měřením jejího vlivu na značku po dobu trvání kampaně. Rozsáhlou diagnostiku kreativy je také možné doplnit o měření nevědomých emočních reakcí se zaměřením na konkrétní kreativní prvky s cílem identifikovat aspekty, které mají na vaši značku největší vliv.