Inspirace pro lepší zdravotní péči: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Data z reálné klinické praxe (RWE – Real World Evidence)

Společnost Ipsos má silné portfolio syndikovaných multiklientských dat a vlastní poradenství.

Klientský kontext

V posledních letech došlo k obrovskému nárůstu dat z reálné klinické praxe (Real World Evidence – RWE), a to jak v rámci dostupnosti, tak z hlediska jejich významu. Tato data koneckonců umožňují výrobcům dokumentovat celkovou a dlouhodobou hodnotu jejich terapií – nejen jejich bezpečnost a účinnost. RWE má své využití v průběhu celého životního cyklu produktu. Naši klienti je využívají v pre-launch fázi, při launchi produktu i v post-launchovém období, aby ukázali hodnotu svých přípravků, zhodnotili pacientské a klinické cesty, identifikovali prodejní příležitosti, nenaplněné potřeby a mnohé další. 

Řešení

Globální terapeutický monitor 
17 000 lékařů, 400 000 pacientů a 25 nemocí po celém světě
Pro stažení infografiky klikněte zde.

Globální terapeutický monitor společnosti Ipsos Healthcare je multiklientská studie pacientských karet, která sleduje léčbu u více než 25 onemocnění.  Společně tvoří nejkomplexnější portfolio svého druhu. Výhodami pro předplatitele jsou výstupy na jednu stranu „ušité na míru“ potřebám klienta, ale zároveň jejich krátká doba zpracování, globální komparace dat a v neposlední řadě nejvyšší úroveň flexibility a služeb od specialistů v dané terapeutické oblasti. 


Globální terapeutický monitor zahrnuje tyto oblasti:

 • ONKOLOGIE
 • AUTOIMUNNÍ ONEMOCNĚNÍ
  • Roztroušená skleróza
  • Revmatoidní artritida
  • Crohnova nemoc
  • Ulcerózní kolitida
  • Psoriáza
  • Psoriatická artritida
  • Systémový lupus 
  • Ankylozující spondylitida
  • Non-radiografická axiální spondyloartritida
  • Hidradenitis suppurativa (acne inversa)
  • Atopická dermatitida
 • VIROLOGIE A ONEMOCNĚNÍ JATER
  • HIV
  • Hepatitida B
  • Hepatitida C
  • Nealkoholická steatohepatitida (NASH)
 • DIABETES MELLITUS A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ 
  • Diabetes 
  • Prevence mrtvice v léčbě fibrilace síní
  • Plicní arteriální hypertenze
  • Venózní tromboembolismus
  • Poruchy metabolismu lipidů
  • Hypertenze
 • RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
  • Těžké astma
 • OSTATNÍ ONEMOCNĚNÍ 
  • Hemofilie
  • Cluster headache (Hortonův syndrom)

Další syndikovaná RWE řešení

 • Syndikovaný onkologický monitor molekulární diagnostiky (solidní nádory): Sleduje záchyt, drivery a bariéry různých typů biomarkerů u celé řady solidních nádorů
 • Syndikovaný onkologický monitor molekulární diagnostiky (hematologické malignity): Sleduje záchyt, drivery a bariéry různých typů biomarkerů u celé řady hematologických nádorů
 • Syndikovaná studie kvality života pacientů: Kvantitativní pacientská studie o kvalitě života pacientů (HRQoL) posuzuje vnímaný dopad nemoci v čase
 • Syndikovaná studie Potřeby pacientů a jejich postoje: Potřeby pacientů a jejich postoje mohou být využity k profilování pacientské populace a definování cílové skupiny pacientů
 • Ipsos Healthcare SEES: syndikovaná etnografická studie, která odhaluje skutečné potřeby pacientů trpících specifickými onemocněními, jejich motivace a zkušenosti 
 • Syndikovaná studie o vlivu autoimunitních biosimilars: Předkládá základní poznatky o vnímání trhu autoimunitních biosimilars, a to jak z pohledu lékařů, tak z pohledu plátců
 • Syndikovaná studie o vlivu onkologických biosimilars: Poskytuje základní poznatky o vnímání trhu onkologických biosimilars
 • RxPect (syndikované mapování budoucích trhů): Odhaluje typy pacientů, které by lékaři zvažovali pro preskripci nových přípravků, jejich množství a pravděpodobnost této preskripce
 • Therapy Listening (syndikovaný Social listening): Specifický healthcare nástroj Social listeningu založený na znalostech daných terapií, znalostech dat a pokročilých možnostech programování
 • Community Voice (syndikované on-line lékařské komunity): On-line lékařské komunity pro specifická onemocnění, moderované odborníky na jednotlivá onemocnění z týmu Globální terapeutický monitor

Syndikovaný nástroj pro záchyt onkologických pacientů: využívá historická a současná data z Globálního onkologického monitoru tak, aby vytvořil křivky záchytu pro přípravu launche a pro forecasting.

 • Ipsos Healthcare DRIVE (syndikovaná driver analýza): Poskytuje robustní, byznys orientované insighty prostřednictvím pokročilé market driver analýzy.
 • Monitor testování PD-L1 inhibitorů (solidní nádory): Poskytuje hluboké insighty v oblasti testování vyvíjející se PD-L1 exprese
 • Monitor testování kapalné biopsie (solidní nádory): nabízí důkladné porozumění dynamickému a rychle se vyvíjejícímu prostředí kapalné biopsie v onkologii

Vlastní řešení RWE (Dat z reálné klinické praxe)
Ipsos Healthcare Global Evidence, Value & Access Group je specializovaná skupina, která spojuje generování dat a strategie přístupu na trh s cílem podpořit vývoj hodnoty produktů. Řešení zahrnuje výzkumné šetření, analýzu dat, vědecké publikace a pozorovací studie. To vše je dodáno vědeckými pracovníky s rozsáhlou publikační historií.

Kontaktujte nás:

 • Globální terapeutický monitor a jiné multiklientské RWE služby: therapymonitors@Ipsos.com
 • Globální onkologický monitor: oncology@ipsos.com
 • Globální monitor molekulární diagnostiky: MDx@ipsos.com
 • Jakékoliv jiné globální řešení: geva@ipsos.com

Případové studie

Vzhledem k aktuálnímu zavádění biosimilars je důležité pochopit, jak tyto přípravky ovlivní současné léčebné postupy – to je důležité jak pro výrobce originálních přípravků, tak pro výrobce biosimilars. Syndikovaná studie o vlivu autoimunitních biosimilars přináší komplexní řešení těchto potřeb zaměřené směrem k budoucnosti. Kombinuje průzkum vnímání mezi lékaři a plátci spolu s rozsáhlými daty na pacientské úrovni z Ipsos Globálního terapeutického monitoru. S využitím pokročilých analýz těchto dat máme možnost dobře mapovat prostředí autoimunitních biosimilars i s výhledem do budoucna. Odběratelé této studie díky tomu porozumí potenciálu biosimilars, jejich pravděpodobné pacientské populaci, vlastnostem, které by mohly vést k používání biosimilars v praxi a mnohému dalšímu.
Díky této studii byla společnost Ipsos v roce 2015 nominována na cenu BHBIA BOBI Award v kategorii "Nejvíce inovativní agentura".