Inspirace pro lepší zdravotní péči: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Diferencované znalosti

Společnost Ipsos nabízí odborné znalosti k objasnění různých tržních situací.

Klientský kontext

Ve snaze dosáhnout odlišnosti na dnešním trhu naši klienti často potřebují vysoce specializované odborné znalosti – ať už se jedná o specifické trhy lékařských přístrojů, diagnostických nástrojů, inovativní přístupy v digitálním světě anebo pokročilé analytické techniky, které umožní osvětlit budoucnost na základě realizovaných průzkumů. K naplnění těchto potřeb společnost Ipsos vytvořila pět specializovaných center, do kterých zapojila jak své odborné healthcare znalosti, tak také spotřebitelské inovace.

Řešení

Specializované centrum pro lékařské přístroje a diagnostiku 
Již více než 15 let poskytuje Ipsos globální tým specialistů na zdravotnické technologie praktické poznatky výrobcům lékařských přístrojů, technologií a diagnostických nástrojů. Tyto poznatky jsou získávány prostřednictvím kombinace rozsáhlých znalostí healthcare prostředí, špičkových odborných dovedností a rozsáhlých zkušeností na vyspělých i rozvíjejících se trzích.

  • Globální kontakt: medtech@ipsos.com

Specializované centrum pro pokročilé healthcare analýzy 
Globální Ipsos Healthcare centrum pro pokročilé analýzy umožňuje našim klientům získat z deskriptivního výzkumu informace zaměřené směrem do budoucna, a tím lépe formulovat strategická rozhodnutí. To je možné díky kombinaci nejmodernějších modelovacích technik, rozsáhlých znalostí z oboru a seniorního zkušeného týmu věnujícímu se zdravotnické problematice.

  • Globální kontakt: GMUanalyticshealth@ipsos.com

Specializované centrum Connected Health 
Prostřednictvím našeho specializovaného centra Connected Health je společnost Ipsos Healthcare součástí globálního uskupení poskytovatelů zdravotní péče, inovátorů, farmaceutických a technologických organizací tak, aby se podílela na formování tohoto moderního a progresivního směru.

  • Globální kontakt: connectedhealthcoe@ipsos.com

Specializované centrum Healthcare Digital 
Specializované centrum Healthcare Digital spojuje poznatky z turbulentního světa spotřebitelského výzkumu a filtruje je tak, aby z nich čerpalo relevantní insighty pro healthcare klienty. Díky tomu se společnost Ipsos Healthcare stala uznávaným inovátorem v oblasti digitálních technik.

  • Globální kontakt: healthcaredigitalCoE@ipsos.com

Případové studie

Connected Health – wearables, aplikace, biosenzorická zařízení a další nové technologie používané pro monitoring a řízení zdraví – jsou potenciálním hybatelem systémových změn v healthcare. V návaznosti na to realizovala v roce 2016 společnost Ipsos Healthcare první mezinárodní průzkum Connected Health, který poskytuje komplexní obraz o znalosti a užívání prvků, které do connected health patří. Průzkum na třech kontinentech v podobě více jak 11 600 rozhovorů s obecnou populací, lékaři a pacienty nabízí mimo jiné unikátní segmentaci pacientů s diabetes mellitus 2. typu s ohledem na jejich preferenci technologií. Zatím byly na summitu HIMSS mHealth a Health 2.0 prezentovány top-lines. Předplatitelé průzkumu mohou využít insighty ve vývoji produktů, při porozumění nenaplněným potřebám, identifikovat vhodné komunikační kanály a mnohé další.