Sociální výzkum & korporátní reputace: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre

Pro vedoucí pracovníky, kteří usilují o zlepšení v oblasti reputace, firemní komunikace a rozvoje podnikové politiky, je Global Reputation Centre nejdůvěryhodnějším zdrojem specializovaného výzkumu a poradenství.

Klientský kontext

Změřit výkonnost reputace vůči návratnosti investic.

 • Identifikovat klíčové faktory, které mají největší vliv na vytváření reputace.
 • Pomoci sladit a integrovat činnosti směřující k řešení problémů týkajících se reputace a měření jejich výsledků.
 • Pochopit reakce při krizi značky nebo firmy.

Řešení

Reputační výzkum

 • Vyhodnocování výkonnosti reputace vůči návratnosti investic.
 • Sladění obchodních cílů s aktivitami CSR k řešení problémů s reputací.
 • Identifikace toho, co je nejdůležitější pro vaši pověst a kvantifikace výsledků současných iniciativ.
 • Využití norem (benchmarků) podle odvětví a regionu/země.
 • Positioning nových iniciativ a partnerství a jejich optimalizace.
 • Identifikace očekávání stakeholderů do budoucnosti a určení aktivit, které zvyšují důvěru.

Výzkum v oblasti krizového řízení

 • Určení závažnosti krize.
 • Testování komunikace pro zmírnění a obnovu dobré pověsti a důvěry.

Případové studie

Celosvětová automobilová společnost měří v 25 zemích míru důvěry v automobily svých značek a zjišťuje otázky, jimiž se odvětví průmyslu má zabývat. Studie se používá ke generování tzv. key performance indicators (KPIs) pro komunikační týmy na celosvětové i regionální úrovni.

Globální potravinová společnost se na pěti evropských trzích zaměřuje na odpovědné chování firmy a porozumění vnímání svých značek vládou, médii, nevládními organizacemi, obchodními sdruženími, akademickými pracovníky a širokou veřejností. Výsledky byly použity k pochopení, co znamená „ideální potravinářská společnost“ a stanovily referenční kritérium (benchmark) pro současné postavení společnosti.

Společnost