Healthcare Commercial Strategy & Advisory Services | Ipsos
Healthcare

Healthcare Commercial Strategy & Advisory Services

OUR SOLUTIONS
Poskytujeme strategie založené na faktech, které pomáhají formovat zásadní rozhodnutí napříč klinickým, lékařským a komerčním životním cyklem produktů.

Náš Commercial Strategy & Advisory Services tým poskytuje exkluzivní služby, aby podpořil klientské týmy v komplexních a náročných oblastech. Naše nabídka je strukturovaná do osmi základních částí:

  • Commercial strategy – posoudit a optimalizovat pozici společnosti nebo produktu na trhu
  • Market landscape – posouzení velikosti nebo atraktivity oblasti konkrétního typu terapie, produktu nebo trhu
  • Acquisition due diligence – posouzení atraktivity produktu nebo společnosti, které je založeno na potenciálu trhu, finančním výhledu a konkurenčním prostředí daného trhu
  • Forecasting & demand assessments – předpověď maxima prodejů a trajektorie předpokládaného růstu produktu nebo kategorie
  • DTC &Promotional Mix – zhodnocení vlivu DTC a jiných marketingových propagací
  • Competitive sensing – sběr, ověření a posouzení dat o (nejen) propagačních aktivitách konkurence, aby mohly být vytvořeny úspěšné marketingové strategie pro vaši značku
  • Lifecycle management (LCM) – vymezení potenciálu a hrozeb v rámci životního cyklu produktu a celého portfólia
  • Launch – stanovení strategie, tvorba komerčního plánu, příprava trhu, budování značky a celková příprava pro úspěšný start produktu na trhu

Náš Commercial Strategy & Advisory Services tým je skupina zkušených konzultantů s významnými úspěchy v budování úspěšných komerčních strategií pro klienty napříč klinickým, lékařským a komerčním životním cyklem. Jedná se o sofistikovaný a pragmatický konzultační tým, který upevňuje robustní a na úspěch zaměřené partnerství s klienty v jakékoli oblasti obchodních výzev.