Healthcare Evidence, Value and Access
Healthcare

Healthcare Evidence, Value and Access

OUR SOLUTIONS
Evidence, Value & Access nabízí výhody zahrnující propojení syndikovaných dat z real-world evidence (reálné klinické praxe), služeb konzultantů, zdravotnických specialistů s výstupy z výzkumů, společně se strategiemi vstupu na trh a dlouhodobého plánování.

Náš přístup je přísně data-agnostický a pro analýzy jsou vždy vytvářeny nové datové sety, abychom podpořili diskrétní medicínské a komerční strategie ve všech terapeutických oblastech, se kterými se setkáváme.


evoluce a konvergence jistoty a přístupu

Klienti potřebují být, více než kdy předtím, lépe propojeni se strategiemi ve své terapeutické oblasti a lépe rozpoznávat potřeby v dané oblasti. Spolu musíme splnit tři cíle:

 1. generovat fakta pro lepší porozumění nemocem a klinickým zkušenostem s léky;
 2. vytvořit plán založený na evidence-based údajích (pro více trhů, různé zdravotnické technologie);
 3. rozvinout robustní strategie a taktiky v přístupu na trhy, aby byl zabezpečen nejen přístup, ale také komerční účinek napříč různými globálními trhy.

Náš tým se zabývá hledáním odpovědí na otázky “co” a “proč”, aby pomohl farmaceutickým společnostem porozumět tomu, jak si vedou jejich léky. Náš expertní marketingový tým spojuje pružné řešení s pečlivou metodikou a přináší celé spektrum analytických nástrojů, které jsou vhodné pro různá komerční rozhodnutí – od pevně strukturovaných modelů po agilnější řešení, která jsou „šitá“ více na míru konkrétnímu klientovi a situaci. V tom jsou healthcare týmy podporovány výsledky ze syndikovaných Global Therapy Monitors, které nabízejí široké spektrum celosvětově konzistentních dat z reálné klinické praxe ve spojení s terapeutickou odborností.


evidence Generation

Evidence Generation je přístup pokrývající jak zaměření na samotnou nemoc (pojmenovává zátěž, kterou nemoc přináší a neuspokojené potřeby pacienta), tak oblast týkající se léku – posuzuje slabé stránky a pokládá výrobcům zásadní otázky plátce: Může to fungovat? Stojí to za to? Funguje to? Jak to ovlivní stávající standardy péče?


cenová politika

Oblast cenové politiky zahrnuje: pohled plátce, sledování vývoje v čase a segmentaci, testování klíčových informací pro plátce, stejně jako testování a vývoj vyjednávací strategie a používaných nástrojů.


market Access

Služba Market Access zahrnuje: celkové plány, strategie úhrady a vstupu léku na trh, vytváření evidence a plánování, zjištění pacientovy ochoty platit, posouzení přístupu na trh v terénu, posouzení přístupu na trh z hlediska dlouhodobosti a příležitostí, a to včetně:

 • stanovení cílů v přístupu pro klíčové zhodnocení, které vymezí cílový přístup a očekávaný vývoj;
 • vývoje strategie na lokální či regionální úrovni, a to včetně podrobnější segmentace 
 • vývoje account-level plánů pro vstup značky na trh před, nebo po jejím schválení s odpovídajícími formálními kapacitami;
 • přípravy a vedení tréninku přímo v terénu
 • vytvoření strategie značky, jejího příběhu, poskytnutí materiálů a další podpory pro interakci account managerů se zákazníky;
 • vývoje programů pro zainteresování plátce, tzv. “Payor Roadshow”;
 • strategie založené na komunikačních kanálech, strategie kvalitního příběhu v pozadí a použití vhodného nástroje;
 • vývoj plánů přístupu založených na scénáři.

Služby Evidence, Value & Access centra Ipsosu přinášejí integraci, která je funkční napříč specializacemi, a nabízí pomoc a podporu ve vaší cestě k optimálnímu komerčnímu výkonu pro dosažení stanovených cílů.